Hopp til innhold
blå bakgrunn med Osloregionen logo

Faggruppe for Areal og Transport 8. november 2022

Startdato: 08.11.2022

Tid: 09:00–12:00

 

Velkommen til møte i Osloregionens faggruppe for Areal og Transport som avholdes

Tid: tirsdag 8. november, kl 09-12

Sted: Teams (lenke sendes i møteinnkalling i Outlook)

Invitasjon med saksliste.

Saksunderlag (oppdateres)

Sak 2. UTKAST TIL REFERAT FRA MØTE 24. august 2022

Sak 3.  PLANGRUNNLAG TIL REGIONAL PLAN OM AREAL OG MOBILITET I VIKEN – OM GODSTRANSPORT OG TERMINALSTRUKTUR

Norconsult-rapport 25.10.2022 – Godstransport og terminalstruktur

Sak 5. UTKAST HANDLINGSPROGRAM 2023

Sak 6. OSLOREGIONENS OPPFØLGING NTP 2025-2036 – FORSLAG TIL STRATEGI

Sak 9. FORSLAG TIL MØTEPLAN 2023