Hopp til innhold
blå bakgrunn med Osloregionen logo

Faggruppe for Areal og transport 23. mai 2023

Startdato: 23.05.2023

Tid: 09:15–12:00

 

Velkommen til møte i Osloregionens faggruppe for Areal og Transport som avholdes

Tid: 09.15-12.00

Sted: Oslo rådhus, møteromssenteret (inngang sjøsiden)

Invitasjon med saksliste til møte 23. mai.

Saksliste:

Sak 2. 14.03.2023 ATP gruppe referat utkast per 20. mars

Sak 3. NTP 2025-2036 – HØRING MED FRIST 3. JULI OG VIDERE ARBEID MED NTP. Her er lenke til NTP-side og videre lenke til utredninger. 

Sak 4. ORIENTERING OM RING 4-SAMARBEIDET 

Sak 5. STATUS ENERGISTASJONSPROSJEKTET, UTVIKLING AV VEILEDER OG KARTLEGGING
AV AREALER FOR INFRASTRUKTUR

 

Kontaktperson: Eva Næss Karlsen