Hopp til innhold
blå bakgrunn med Osloregionen logo

Faggruppe for Areal og transport 17. januar 2023

Startdato: 17.01.2023

Tid: 09:15–12:00

 

 Velkommen til møte i Osloregionens faggruppe for Areal og Transport som avholdes

Tid: 09.15-12.00

Sted: Oslo rådhus, møteromssenteret (inngang sjøsiden)

Invitasjon til faggruppemøte 17. januar med saksliste

Saksliste:

Sak 2. UTKAST TIL REFERAT FRA MØTE 8. NOVEMBER 2022 (oppdatert 16. januar)

Sak 4. HANDLINGSPROGRAM 2023 – GJENNOMGANG AV INNSATSOMRÅDE AREAL OG TRANSPORT

Sak 5. OSLOREGIONENS OPPFØLGING NTP 2025-2036

Sak 6. JERNBANEKAMPANJE 2023

Sak 7. FORPROSJEKT INTERREG-SØKNAD – Urbane noder og fremtidig areal- og transportplanlegging i en flerkjernet region

Sak 9. MØTEPLAN 2023 OG FORSLAG TIL TEMA FOR MØTENE

Sak 10. ØVRIGE ORIENTERINGSSAKER

 

 

Kontaktperson: Eva Næss Karlsen