Hopp til innhold
blå bakgrunn med Osloregionen logo

Faggruppe for Areal og Transport 15. mars 2022

Startdato: 15.03.2022

Tid: 09:15–12:00

 

Velkommen til møte i Osloregionens faggruppe for Areal og Transport som avholdes

Tid: tirsdag 15. mars, kl 0915-12
Sted: Oslo rådhus, møteromssenter (inngang fra sjøsiden)

Møteinnkalling med saksliste.

Saksunderlag:

Sak 2. Utkast til referat fra møte 11. januar 2022

Sak 3. HVA INNEBÆRER PORTEFØLJESTYRING AV NTP-PROSJEKTER
Program under denne saken:

Presentasjoner fra transportetatene:

  • Even Mortensen, økonomi og virksomhetsstyring, Statens Vegvesen
  • Arild Nygård, leder strategi og klima, Nye Veier
  • Benedicte Bruun-Lie, seksjonsleder for Regional samhandling Østlandet, Jernbanedirektoratet

Kommentarer til porteføljestyring og samfunnsøkonomisk analyse av NTP-prosjekter, v/Askill Harkjerr Halse, forskningsleder, TØI

Sak 4. HØRINGSSVAR EUs HØRING OM TEN-T RETNINGSLINJER OG EUs MOBILITETSPAKKE

Osloregionens innspill til Samferdselsdepartementet til EU-høring, oversendt 1. mars

Sak 5. PROSJEKT ENERGISTASJONER FOR GRØNN NÆRINGSTRANSPORT

Sak 6. BEST-KONFERANSEN 2. juni 2022 OG MOBILISERING ORDFØRERERKLÆRING