Hopp til innhold

Om vår miljø- og klimasatsing

Miljøhovedstadsåret 2019 er over – hva nå?

Osloregionen var med på dugnaden for Miljøhovedstadåret 2019. Vi gir oss ikke i 2020. Med utgangspunkt i ordførererklæringen har vi en plan for å fortsette det gode arbeidet.

Styrket regionalt miljø- og klimasamarbeid 

Oslo var i 2019 europeisk miljøhovedstad. Utnevnelsen var en anerkjennelse av miljø- og klimaarbeidet i Oslo og i regionen. I tilknytning til denne statusen ønsket Osloregionen å videreutvikle og styrke det regionale samarbeidet om miljø og miljø i regionen. Kommuner, fylkeskommuner og næringsliv ble invitert til å delta med aktiviteter i programmet og vise frem spennende prosjekter.

Ordførererklæringen lever videre

Et av tiltakene for samarbeid og kompetanseutveksling på tvers i regionen var signering av ordførererklæringen. Den 7. februar 2019 ble det avholdt et ordførermøte i Oslo rådhus, der 50 ordførere og fylkesordførere fra Osloregionen signerte en ordførererklæring om miljø og klima. Ytterligere 4 ordførere har signert erklæringen etter ordførermøtet, slik at det er totalt 54 ordførere fra regionen som har signert erklæringen. Dette dokumentet er nå utgangspunktet for en oppfølgingsplan. Som Osloregionens miljø- og klimagruppe arbeider videre med.

Rapport om klimastatus og Osloregionens klimaskole

Som en overordnet oppfølging av erklæringen lages det en årlig rapport med klimastatus for Osloregionen. Se Klimastatus 2020 her.

Vi planlegger også Osloregionens klimaskole. Her vil vi invitere til seminarer med målsetning om å bidra til kompetanseheving og kunnskapsdeling om klimaløsninger som kan være relevante å ta i bruk for deltagende kommuner og fylkeskommuner. Oppfølgingsplanen inneholder også en rekke andre tiltak.

Se Klimastatus 2019 her.

Skal inspirere

Ordførererklæringen bekrefter regionens satsing i miljø- og klimaarbeidet. Formålet med erklæringen er å vise fram en samlet region i miljø- og klimaarbeidet, med mål om å være Europas ledende hovedstadsregion på miljø og klima. Innholdet i erklæringen er forankret i Osloregionens strategier, samtidig som den viser noe nytt i regionens satsing, og skal være til inspirasjon for andre kommuner og regioner, nasjonalt og internasjonalt.

Gode eksempler viser vei

Den enkelte kommune og fylkeskommune har et ansvar for oppfølging av sitt miljø- og klimaarbeid. Samtidig vil Osloregionen ha en oppfølging av utviklingen i miljø- og klimaarbeidet i regionen, for å vise frem en samlet region i miljø- og klimaarbeidet. Det vil være et fokus på å vise fram gode eksempler i miljø- og klimaarbeidet, som bidrar til læring og er til inspirasjon. Sekretariatet tar gjerne imot tips om gode tiltak eller prosjekter i Osloregionen som vi kan dele videre.

Kontaktpersoner:

Eva Næss Karlsen

Merete Agerbak-Jensen