Hopp til innhold

Rapport – Klimastatus 2019 for Osloregionen

I Klimastatus-rapport for 2019 har vi kartlagt klimaarbeidet i regionen og sett på utvikling klimagassutslipp på Østlandet.

I Samordnet strategi ATP for Osloregionen, er et av delmålene er at vi skal oppfylle nasjonale- og regionale klimamål. For å kunne følge opp dette, er det behov for mer kunnskap om klimaarbeidet i regionen. Det er derfor laget en rapport: KLIMASTATUS FOR OSLOREGIONEN. Rapporten viser bl.a.:

  • Klimagassutslipp på Østlandet har gått ned med 11% i perioden 2009-2017. Nedgang gjelder særlig for 2016 og 2017, som i hovedsak skyldes nasjonalt omsetningkrav om biodrivstoff fra 2016.
  • Mange fylkeskommuner og kommuner har ambisiøse klimamål, men det er varierende hvordan klima- og energiplaner og status på klimamål følges opp =>  det er varierende klimaledelse. Dette bekreftes også av Miljødirektoratets gjennomgang.
  • Mange kommuner på Østlandet deltar i klimanettverk. Det er bra!
  • Viktig å overføre erfaringer fra kommuner som jobber aktivt og bruker klima- og energiplanlegging som et verktøy.
  • Osloregionens rolle:

Oppfølging ATP-strategi

Følge opp ordførererklæring signert 7. februar

Verdiskaping og kompetanse – styrke grønne næringer i regionen