Hopp til innhold
blå bakgrunn med Osloregionen logo

Styremøte i Osloregionen IPR 23. september 2022

Startdato: 23.09.2022

Tid: 13:00–15:00

 

Digitalt styremøte i Osloregionen IPR den 23. september 2022 kl. 13.00-15.00.

Teams-innkalling er sendt til alle styremedlemmer.

Oppdatert innkalling og saksliste til styremøte 23. september 2022

Saksunderlag:

Sak 55/22 Referat fra styremøte 24. juni 2022

Sak 57/22 Prosjekt Energistasjoner for grønn næringstransport – organisering og finansiering

Sak 58/22 Statusrapport handlingsprogram og budsjett for 2022

Sak 59/22 Rutiner for forberedelse og utsendelse av innkalling og sakspapirer til styremøtene i Osloregionen IPR

Sak 61/22 Innspill til midtveisrapport fra Klimautvalget 2050

Sak 61 22 Utkast til Osloregionens innspill til Klimautvalget 2050 – Midtveisrapport (lastet opp 21.09.2022)

Innspillsrapport fra Klimautvalget 2050

Sak 62/22 Høringsuttalelse NOU 2022:6 – Nett i tide – om utvikling av strømnettet

Utkast til høringssvar til NOU 2022:6

NOU 2022:6 – Nett i tide – om utvikling av strømnettet 

Sak 63/22 Jernbanekampanje høsten 2022

Uttalelse fra styret i Osloregionen IPR om jernbanesatsing på Østlandet (vedtatt styremøte 24.06.2022)

Underlag om status og skisse til kampanje legges ut før styremøtet

Sak 64/22 Foreløpig plan for arbeidet med Nasjonal transportplan 2025–2036

Saksfremlegg – foreløpig plan for arbeid med NTP 2025-2036

Utredningsoppdrag til NTP 2025–2036, datert 06.09.2022

Sak 66/22 Prosess for utvikling av handlingsprogram med budsjett for 2023

Sak 67/22 Vedrørende situasjonen for næringslivet – svarbrev fra Nærings- og fiskeridepartementet