Hopp til innhold
blå bakgrunn med Osloregionen logo

Representantskapsmøte 8. juni 2023

Startdato: 08.06.2023

Tid: 16:00–17:30

 

Velkommen til møte i Representantskapet i Osloregionen, som avholdes

8. juni, kl 16.00-17.30

  • Selve møtet blir avholdt 16.00-16.30, men vi inviterer til litt mat og drikke etter endt Representantskapsmøte

Sted: Youngs Oslo, Youngstorget 3, 0181 Oslo (Google Maps link)

 

Innkalling til Representantskapsmøtet 8. juni 2023

Saksunderlag

Dagsorden for Representantskapsmøtet 8. juni 2023

Sak 5/23 Godkjenning av protokoll fra møte i representantskapet den 20. desember 2022

Sak 6/23  Godkjenning av årsrapport med revidert regnskap for 2022

 

Om representantskapet:

Representantskapet er Osloregionen IPR sitt høyeste organ. Representantskapet fastlegger strategier for samarbeidet i Osloregionen og fastsetter årlig kontingent.

Medlemmene utøver sin rett til medbestemmelse ved tale-, forslags- og stemmerett i representantskapet. Hvert medlem deltar med én stemme.

Representantskapsmøte holdes ordinært to ganger hvert kalenderår; et møte i slutten av vår-halvåret og et budsjettmøte i november/desember. Representantskapet kan sammenkalles ekstraordinært når styret har fattet beslutning om dette, eller når et forslag om slik innkalling støttes av minst 1/3 av medlemmene. Representantskaps møter holdes for åpne dører.

Velkommen også til delegasjonsbesøk på Nor-Shipping og BEST-konferansen

Den 8. juni avholdes også følgende arrangement (egen påmelding):

Ordførerdelegasjon til Nor-Shipping, med besøk til noen av regionens bedrifter som er til stede

BEST-konferansen om kompetanse, tilgang til arbeidskraft, inkludering og internasjonalisering

 

Kontaktperson:

Konstituert direktør Eva Næss Karlsen, tlf 900 63 086