Hopp til innhold
blå bakgrunn med Osloregionen logo

Ordførerdelegasjon til Nor-Shipping 2023

Startdato: 08.06.2023

Tid: 09:00–11:00

 

Osloregionen inviterer ordførere, næringssjefer og andre i vårt medlemsnettverk til å være med på spennende befaring til Nor-Shipping messen, en av verdens viktigste møteplasser for maritim næring.

Detaljer

Ta kollektivtransport til Lillestrøm, retur-tog til Oslo til BEST-konferansen er inkludert i deres (gratis) Nor-Shipping billett.

Hvorfor delta på befaringen?

Osloregionen mener at det er viktig at kommunene i Osloregionen ser viktigheten av denne messen, og kan mer om norsk maritim- og havnæring, og Osloregionens rolle i dette.
I Norge er den maritime sektoren i hovedsak sentralisert i Osloregionen, med bedrifter fra hele verdikjeden lokalisert i kommuner i hele regionen.

Du kan også få møte bedrifter fra din kommune!

Norge er en av verdens største skipsfartsnasjoner og størst på sjømat og energi fra havet, og er en betydelig havnasjon globalt. Osloregionen er sentralt i dette, både med tilhørighet til Oslofjorden og næringen som er lokalisert her. Havnæringene står overfor store endringer de kommende år, stikkordene er dekarbonisering, digitalisering og andre nødvendige tiltak for å få ned utslippene og øke effektiviten i alle ledd. Dette byr på enorme muligheter for mange aktører både innen maritim næring og havnæringene, og næringer som er over hele verdikjeden!

Hvordan kan din kommune bli god på å utnytte muligheten som maritim næring gir? Uansett om du er lokalisert langs Oslofjorden eller ikke, så har din kommune og næringsliv muligheter i verdikjeden!

Hvordan kan bedrifter i DIN kommune ta del i denne utviklingen? Tom O. Kleppestø er daglig leder i Ocean Industry Forum Oslofjord, som er Maritimt Forum Oslofjorden. Han leder også Oslo Rederiforening og Shipping & Offshore Network, samlet i Maritime Oslofjord Alliansen. Han vil gi et overblikk over den pågående utviklingen og hvilke muligheter han ser for vår region.

Om Nor-shipping messen

Rundt 50 000 planlegger å delta på Nor-Shipping som varer fra 5. juni til 9. juni i år, lokalisert både på Lillestrøm og i Oslo. Messen er viktig både for et norsk publikum og et internasjonalt publikum med 40 prosent deltagelse fra utlandet, fra over 83 land!

Det gjennomføres rundt 200 arrangementer i hele regionen under Nor-Shipping, men hovedsetet vil være på messelokalene på Lillestrøm.

Foreslått program for ordførerdelegasjon (TBC):

  • Velkommen v/ Gunn Helen Hagen, CEO NOVA Spektrum
  • Presentasjon av Nor-Shipping, v/Sidsel Nordvik, Direktør i Nor-Shipping
  • Introduksjon til maritim næring i Osloregionen, og overblikk over den pågående utviklingen og hvilke muligheter han ser for kommuner i Osloregionen v/Tom Kleppestø, Daglig leder Maritimt Forum Oslofjord og se infopresentasjonen deres.
  • Guidet rundtur av messeområdet på Nova Spektrum med besøk hos 4-5 utvalgte bedrifter fra Osloregionen (TBA)

 

For spørsmål, kontakt: 
Eva Næss Karlsen
Konstituert direktør
Osloregionen