Hopp til innhold

Inkludering og internasjonalisering er nøkkelen til suksess

Osloregionen tar tak i arbeidskraftsmangelen

Vi skal finne ut av hva kommuner bør gjøre for å jobbe mer effektivt med utenforskap, få flere i jobb og bistå næringslivets med deres kompetansebehov!

  • Tid: 8. juni, kl 11.30-16.00 (lunsj og registrering fra 11.30)
  • Sted: Youngs Oslo, Youngstorget 3, 0181 Oslo (Google Maps link)
  • Hvem bør delta? Politikere og administrasjon i medlemskommunene, samarbeidende organisasjoner, næringsliv, politikere på nasjonalt nivå og medier.
  • Se program her

 

Hva skal vi snakke om på BEST-konferansen?

Årets tema er utenforskap, inkludering og utfordringen med å få flere ut i arbeidsliv.

Vi skal se nøyere på:

  • Utdanning, etterutdanning og fagskoler for sammen å finne gode løsninger for å svare på næringslivets kompetansebehov
  • Få flere ut i arbeid og ut av utenforskap, og få flyktninger og andre ut i jobb
  • Rekruttering fra utlandet, hva er kommuenenes rolle og hva kan gjøres?

Se program her

 

Hva vil du få ut av BEST-konferansen?

Ved gode innledere og diskusjoner ønsker vi at alle skal kunne ta med seg noe tilbake til sin kommune, organisasjon og bedrift!
Vi skal vise frem BEST cases fra regionen, og vise frem hva DU kan gjøre for å løse arbeidskraftmangelen.

 

 

Er du ordfører?

Like etter BEST-konferansen arrangeres Osloregionens representatantskapsmøte i samme lokaler som BEST.
Møte gjennomføres 16:00-16:30, med litt servering etter endt møte.
For påmelding, aksepter kalenderinvitasjonen fra konstituert direktør Eva Næss Karlsen.

 

For spørsmål om BEST-konferansen: 
Mari Strømsvåg
Osloregionen

Påmelding