Hopp til innhold
blå bakgrunn med Osloregionen logo

Faggruppe for Klima og Miljø 11. januar 2022

Startdato: 11.01.2022

Tid: 12:30–15:00

 

Velkommen til møte i Osloregionens faggruppe for Klima og Miljø som avholdes

Tid: tirsdag 11. januar, kl  1230-1500
Sted: Teams (se lenke i møteinnkalling)

Møteinnkalling med saksliste.

Saksunderlag:

Sak 2. Utkast til referat fra møte 3. november 2021

Sak 3. OPPFØLGING HELHETLIG TILTAKSPLAN FOR OSLOFJORDEN

Sak 4. HANDLINGSPROGRAM OSLOREGIONEN 2022, MØTEPLAN 2022, ÅRSHJUL OG TEMA FOR FAGGRUPPEMØTER

Sak 5. UTKAST TIL ORDFØRERERKLÆRING

Sak 6. VEDTATT STATSBUDSJETT 2022, KONSEKVENSER FOR MEDLEMMER OG REGIONEN PÅ KLIMA OG MILJØ-OMRÅDET

Sak 7. Orienteringssaker