Hopp til innhold

Klimaskole 17. februar: Klimakrav i arealplaner

 

Arealplanlegging og – forvaltning spiller en nøkkelrolle for å redusere klimagassutslipp. Hvilke muligheter har kommunene pr. i dag for å stille klimakrav i sine arealplaner, og hvilke forbedringer kan og bør gjøres i kommunenes juridiske handlingsrom?

Dette temaet setter Osloregionen fokus på i vårt neste webinar i serien «Osloregionens klimaskole» torsdag 17. februar fra kl. 08.30-10.00

Foreløpig program:

  • Klimakrav i arealplaner – eksempler til inspirasjon, v/Eirik Næss og Bente Elsrud Anfinnsen, Ringerike kommune
  • Erfaringer med klimakrav i byplanlegging, v/Benedikte Wiig Sørensen, Klimaetaten i Oslo kommune
  • Fremtidsutsikter og tilpasning av plan- og bygningsloven v/Gro Sandkjær Hanssen (Oslo MET/NMBU/Klimautvalg 2050)
  • Diskusjon: Hvordan best ivareta klimahensyn i kommunale planprosesser?

Meld deg på her.