Hopp til innhold

Klimaskole 17. februar: Klimakrav i arealplaner

 

Arealplanlegging og – forvaltning spiller en nøkkelrolle for å redusere klimagassutslipp. Hvilke muligheter har kommunene pr. i dag for å stille klimakrav i sine arealplaner, og hvilke forbedringer kan og bør gjøres i kommunenes juridiske handlingsrom?

Dette temaet setter Osloregionen fokus på i vårt neste webinar i serien “Osloregionens klimaskole” torsdag 17. februar fra kl. 08.30-10. Foreløpig program:

  1. Dagens handlingsrom for å stille klimakrav i arealplaner v/Ringerike kommune
  2. Fremtidsutsikter og tilpasning av plan- og bygningsloven v/Gro Sandkjær Hanssen (Oslo MET/NMBU/Klimautvalg 2050
  3. Forslag til endringer i plan- og bygningsloven v/Kommunal- og moderniseringsdepartementet (TBC)
  4. Erfaringer med klimakrav i byplanlegging v/Klimaetaten, Oslo kommune

 

Meld deg på her.