Hopp til innhold
blå bakgrunn med Osloregionen logo

Faggruppe for Areal og Transport 24. august 2022

Startdato: 24.08.2022

Tid: 13:15–15:30

 

Velkommen til møte i Osloregionens faggruppe for Areal og Transport som avholdes

Tid: onsdag 24. august, kl  13.15-15.30
Sted: Kongsvinger rådhus, Rådhusplassen 3

Møtet avholdes som del av felles faggruppesamling på Kongsvinger 24.-25. august.

Invitasjon med saksliste.

Saksunderlag:

Sak 2. UTKAST TIL REFERAT FRA MØTE 19.05.2022

Sak 3. HØRINGSUTTALELSE NOU 6:2022: Nett i tide – om utvikling av strømnettet 

Saksfremlegg om høringssvar

NOU 2022:6

Sak 5. PROSESS FOR HANDLINGSPROGRAM  og BUDSJETT 2023 

Sak 6. JERNBANEKAMPANJE HØSTEN 2022 

Uttalelse om satsing på jernbane – styrebehandlet 24. juni 2022

Sak 7. OSLOREGIONENS OPPFØLGING NTP 2025-2036 – FORELØPIG MILEPÆLSPLAN

Saksfremlegg om prosess oppfølging arbeid med NTP 2025-2036

Brev fra Samferdselsdepartementet til etatene om NTP