Hopp til innhold
blå bakgrunn med Osloregionen logo

Faggruppe for Areal og Transport 19. mai 2022

Startdato: 19.05.2022

Tid: 12:30–15:00

 

Velkommen til møte i Osloregionens faggruppe for Areal og Transport som avholdes

Tid: torsdag 19. mai, kl 1230-15
Sted: Teams (lenke sendes i møteinnkalling i Outlook)

Møteinnkalling med saksliste.

NB! Kl 1330-15. Se program nederst for egen sesjon om jernbane.

 

Kl 1230-1330 Saksliste og saksunderlag:

1. GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

2.GODKJENNING AV REFERAT FRA MØTE 15. mars 2022

3. PROSJEKTIDE/KONSEPT FOR MULIG SØKNAD TIL INTERREG ÖKS-PROGRAMMET, presenteres i møtet

4. ORIENTERING OM STATUS PROSJEKT ENERGISTASJONER FOR GRØNN NÆRINGSTRANSPORT
Osloregionens presentasjon i workshop 4. mai i Grønt Landtransportprogram

5. KORT ORIENTERING OM TILLEGGSAVTALE OSLOPAKKE v/Gisle Haakonsen, Oslo kommune

6. FAGGRUPPESAMLING 24.-25. AUGUST – SKISSE TIL PROGRAM, presenteres i møtet

7. ØVRIGE ORIENTERINGSSAKER
Prosess for innspill Klimautvalget 2050
– Deltagelse på Mobilitet 2022 – faggruppe-mingel 23. mai

8. EVENTUELT

 

KL 1330-15 JERNBANE PÅ DAGSORDEN

NB! kl 1330-15 har vi en egen sesjon om jernbane. Del gjerne møtelenke til aktuelle.

Grensekryssende jernbane

  • Om mulighetsstudien Oslo-Stockholm – kort presentasjon av oppdrag og gjennomføring av studien v/Bente Bukholm, Jernbanedirektoratet
  • Status i arbeid med jernbane Oslo – Stockholm på svensk side, v/Jonas Karlsson, Oslo-Sthlm 2:55
  • Oppdatert status strekningen Oslo – Gøteborg, v/Stein Batalden/Terje Vegem, Jernbanedirektoratet

Togtilbudet på Østlandet

  • Presentasjon av arbeidet med togtilbudet på Østlandet. Jernbanedirektoratet skal forhandle med Vy og Flytoget om direktetildeling av togtilbudet på Østlandet. v/Anders Venbakken, Jernbanedirektoratet

 

Kontaktperson for møtet: Eva Næss Karlsen, tlf 900 63 086