Hopp til innhold

Faggruppe for Areal og transport 14. mars 2023

 

Velkommen til møte i Osloregionens faggruppe for Areal og transport som avholdes

Tid: 09.00-12.00

Sted: Teams (lenke sendt i møteinnkalling)

Invitasjon med saksliste til møte 14. mars.

Saksliste:

Sak 2. 17.01.2023 ATP-gruppe referat utkast per 27. januar

Sak 3. Presentasjon fra Move21-prosjektet

Sak 4. Presentasjon fra Viken fylkeskommune «Scenarier om utslippsfri kollektivtransport i Viken» (lenke kommer).

Sak 6. NTP 2025-2036 – OSLOREGIONENS OPPFØLGING AV NTP-ARBEIDET

Sak 7. NOU 2023:3 – Mer av alt raskere – Energikommisjonens rapport

Sak 8. ØVRIGE ORIENTERINGSSAKER

 

Kontaktperson:

Eva Næss Karlsen