Hopp til innhold

Administrative koordineringsgruppe 6. juni 2023

 

Velkommen til møte i Osloregionens Administrative koordineringsgruppe, som avholdes

Tid: 12.00-15.00
Sted: Teams

Dagsorden og saker:

Innkalling og agenda til Koordineringsgruppen 6. juni 2023

Sak 2: Referat fra møte i koordineringsgruppen 28. mars 2023 

Sak 8: Osloregionens Næringspolitisk posisjonsnotat

Sak 9: Osloregionens utkast høringssvar til utredninger til NTP 2025-2036 (saksunderlag legges ut 02.06.2023)

Sak 10: Status for Handlingsprogram 2023 (saksunderlag legges ut 02.06.2023)

Sak 11: Rapport fra International Advisory Board

Sak 15a: Osloregionens Medlemsundersøkelse 2023

 

Kontaktperson:

Eva Næss Karlsen