Hopp til innhold
blå bakgrunn med Osloregionen logo

Administrative koordineringsgruppe 6. juni 2023

Startdato: 06.06.2023

Tid: 12:00–15:00

 

Velkommen til møte i Osloregionens Administrative koordineringsgruppe, som avholdes

Tid: 12.00-15.00
Sted: Teams

Dagsorden og saker:

Innkalling og agenda til Koordineringsgruppen 6. juni 2023

Sak 2: Referat fra møte i koordineringsgruppen 28. mars 2023 

Sak 8: Osloregionens Næringspolitisk posisjonsnotat

Sak 9: Osloregionens utkast høringssvar til utredninger til NTP 2025-2036

Interessepolitisk utvalg – Sak 21 23 Osloregionens Høringssvar NTP 2025 2036 3. juli 2023

Interessepolitisk utvalg – Vedlegg til sak 21 23 Utkast til Osloregionens høringsinnspill NTP juli 2023

Sak 10: Status for Handlingsprogram 2023. Presenteres i møtet 6. juni.

Sak 11: Rapport fra International Advisory Board

Sak 15a: Osloregionens Medlemsundersøkelse 2023

 

Kontaktperson:

Eva Næss Karlsen