Hopp til innhold

BEST 2024 : Veien videre for Osloregionen

Årets konfransier er Kjell Erik Saure. Saure har lang erfaring i medie- og kommunikasjonsbransjen, som blant annet redaksjonssjef i NRK, politisk journalist i flere riksmedier og fagsjef i media og strategi i KS.

  • 11:00 - 12:00 Velkommen og åpningsinnlegg

    BEST-konferansen 2024 begynner med en diskusjon om tillit, samarbeid og politisk lederskap. Vi utforsker nødvendig lederskap for å møte lokale utfordringer og muligheter som krysser utenriks- og innenrikspolitikk.

TidHva
  • 12:00 - 13:00 Hvordan skal Osloregionen posisjonere seg i det internasjonale markedet?

    Denne delen av konferansen vil fokusere på prinsippet om flerkjernet utvikling i Osloregionen, hvor målet er å skape sterke sentra for verdiskaping i hele regionen. Diskusjonen vil dreie seg om hvordan vi kan utvikle byer og tettsteder med høy bokvalitet som stimulerer til innovasjon og lokal næringsutvikling, samtidig som vi ivaretar bærekraftig byutvikling og beskytter natur og biologisk mangfold.

TidHva
TidHva
TidHva