Hopp til innhold
blå bakgrunn med Osloregionen logo

Vi risikerer å tape kampen om spesialistene

 

Tilgang på kompetanse er en av de viktigste suksessfaktorene for næringslivet i Osloregionen og Norge. Denne kompetansen er  nødvendig for at vi skal opprettholde verdiskapingen og være i stand til å klare overgangen i det grønne skiftet.  I tillegg til de som utdannes i Norge, er vi avhengige av å tiltrekke en rekke spesialister fra utlandet. Men på dette området har vi skapt hindre for oss selv som gjør at vi risikerer å tape konkurransen med andre storbyregioner og land.
Det viser en undersøkelse gjennomført av Osloregionen.

Osloregionen jobber for at mer høykompetent arbeidskraft skal finne veien til norske bedrifter og forskningsinstitusjoner. Det er global og nasjonal knapphet på høykompetent arbeidskraft, spesielt innenfor teknologi og vitenskap. Osloregionen har Europas tredje høyeste utdanningsnivå. Allikevel er det et gap mellom kompetansen virksomhetene etterspør og hva utdanningsinstitusjonene klarer å produsere, og næringslivet i regionen vil tape om vi ikke kan tilrettelegge mer effektivt for internasjonale talenter og spesialister.

Byråkratisk hinderløype

Osloregionen gjennomførte i 2021 en undersøkelse rette mot internasjonale spesialister i Norge for å finne ut hvilke utfordringer de møter på i forbindelse med flytting til Norge. Vi mottok 1373 svar fra internasjonale bosatt i Norge. Respondentene var både fra EU/EØS området og utenfor, og inkluderte studenter, arbeidstakere, investorer og andre.

Svarene i undersøkelsen viser med all tydelighet at det er behov for å effektivisere prosessen internasjonale må gjennomgå med visumsøknader, skattekort, åpning av bankkonti og tilgang til andre tjenester bankene er tilbyder av. Bare det å finne riktig informasjon og manøvrere seg gjennom systemene kan være krevende, men fire offisielle nettsider som mer eller mindre tilbyr samme ufullstendige informasjon.

Særlig utfordrende oppleves systemet for å få tildelt D-nummer, norsk D-nummer/personnummer, bankkonto og BankID. Uten dette får man ikke tilgang til offentlige og private tjenester. I tillegg tar prosessene svært lang tid, og det er mangelfull oppfølging underveis.

Catch-22

Konsekvensene av dette er at utenlandske spesialister som vil etablere seg i Norge kan gå i månedsvis uten et D nummer/personnummer. Byråkratiet informerer dårlig og jobber sakte. Konsekvenser av å ikke ha et nummer er blant annet at man ikke får åpnet bankkonto, eller utbetalt lønn. I tillegg fører det til at det er svært vanskelig å få leid seg en bolig, undertegne arbeidskontrakt, får ikke fastlege, telefon og internett abonnement, forsikringer og få resultat av coronatester eller tildelt vaksiner, for å nevne noe av utfordringene.

Flere av de som svarer i undersøkelsen beskriver ulike variasjoner av «Catch 22». En utfordring er for eksempel knyttet til bolig, hvor man må ha en adresse for å kunne søke om D-nummer eller personnummer. Derimot får man ikke leid eller kjøpt seg et sted å bo, fordi man ikke får norsk depositum konto og bankkonto uten D-nummer/personnummer. Mangel på bankkonto har også ført at flere må få sin lønn utbetalt til en utenlandsk bankkonto, til en venn, kollega eller familiemedlems bankkonto, slik at noen kan få betalt regningene.

I tiden det tar før alle søknader er innvilget og riktig ID-nummer er på plass er søkerne helt avhengige av arbeidsgivere eller andre kontaktpersoner for å klare seg i Norge. I noen tilfeller kan det bidra til sosial dumping, og øker utenforskap og følelsen av man er uvelkommen.

Hva er det som tar tid?

Behandlingstiden for skattekort, D-nummer/personnummer og verifisering av ID hos politiet er lang, men det er også veldig lang ventetid på å få å et møte for å starte de ulike prosessene. Ventetiden på møte hos politiet for å få verifisert ID som EU/EØS borgere i Oslo er nå 6 måneder, ifølge politiet.no. Ventetidene i Oslo og omegn gjør at internasjonale må reise land og strand rundt for å få time hos politiet (Finnmark har f.eks. 1-2 dagers behandlingstid), og dette er ikke bare en konsekvens av pandemien, da det var erfaringsvis lange ventetider også før mars 2020. For å søke om visum ved norsk konsulat eller ambassade i utlandet er behandlingstiden nå 18 uker. Hvilken arbeidsgiver kan vente 18 uker på å få inn en ansatt til Norge?

Osloregionen har tatt saken opp med både regjeringen og Stortinget. Vi håper det nå tas tak i denne saken. Det blir viktig etter hvert som samfunnet åpner opp igjen, og den internasjonale konkurransen om kompetanse skjerpes ytterligere.

Les hele rapporten her

Av direktør Øyvind Såtvedt og spesialrådgiver Mari Strømsvåg

Øyvind Såtvedt
Direktør, Osloregion interkommunalt politisk råd

Mari Strømsvåg
Spesialrådgiver – Talent attraksjon, Osloregionen Interkommunalt politisk råd