Hopp til innhold
blå bakgrunn med Osloregionen logo

Venstres Dok.8 forslag for internasjonale arbeidstakere

Det må bli enklere for gründere, investorer og arbeidstakere fra land utenfor EØS-området å etablere seg og satse i Norge. Det var tema da IKT-Norge og Venstres stortingsgruppe inviterte til høringsmøte på Stortinget 1. mars .

 

Osloregionen har vært opptatt av hvordan næringslivet i regionen får tilgang på riktig kompetanse en stund, og etter mange tilbakemeldinger fra internasjonale om problemer med D-nummer og bankkonto, gjennomførte vi en spørreundersøkelse i 2021 for å få mer klarhet i det byråkratiske hinderne internasjonae møter når de flytter til Norge. Resultatet var endslående og flere skrev i fritekst at de aldri ville ha flyttet til Norge hadde de visst at det var så vanskelig.

Like før jul 2021 ble Kyle Havlicek-McClenahan (seriegründer) sin historie med UDI fortalt i nettavisen Shifter, og stortingsrepresentant Alfred Bjørlo fra Venstre engasjerte seg i saken. Det har resultert i at Bjørlo og andre stortingsrepresentanter fra Venstre har foreslått et Representantforslag (dok.8) hvor de ønsker gode løsninger på de byråkratiske hinderne internasjonale møter i Norge.

Som oppfølging på dok.8 forslaget gjennomførte Venstre sammen med IKT-Norge en høring om disse forslagene, og Osloregionen deltok på høringen 1. mars sammen med andre engasjerte organisasjoner.

– Vi må gjøre det vi kan for å legge bedre til rette for at de kloke hodene velger Norge. Vi har akutt behov for kompetanse – spesielt innen IKT – og kan ikke sitte på gjerdet og se at vi blir utkonkurrert av andre land. Derfor må vi både tenke nytt, gjøre det mer økonomisk attraktivt og fjerne alle unødige hindre slik at Norge er et mer naturlig valg for de kloke hodene, sa IKT-Norges næringspolitiske direktør Geir Olsen på arrangementet.

Geir Olsen fra IKT-Norge

Bakgrunnen for arrangementet var todelt. 1) En generell diskusjon om hvordan gjøre det enklere å rekruttere arbeidskraft utenfor EØS, med bakgrunn i tall som viser en stor etterspørselen etter arbeidskraft innenfor teknologi og digitale løsninger, svært mange ubesatte IKT-stillinger og et rekordstort eksportunderskudd knyttet til kjøp og salg av IT-tjenester. 2) Konkrete innspill til Stortingets behandling av et forslag fra Venstre om å gjøre det enklere for gründere, investorer og arbeidstakere fra land utenfor EØS-området å etablere seg og satse i Norge.

Dok. 8 forslaget til Venstre:

  1. Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag om et eget visumprogram for gründere og investorer fra land utenom EØS-området, for å gjøre det enklere og mer fleksibelt for disse to gruppene å etablere virksomhet i Norge.

  2. Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag om et eget visumprogram for forskere for å gi flere yrkesakademikere muligheten til å arbeide i Norge.

  3. Stortinget ber regjeringen legge frem en strategi for å styrke etablerertjenester og vekstmuligheter for virksomheter etablert av internasjonale gründere i Norge.

  4. Stortinget ber regjeringen legge frem en strategi for å tiltrekke seg flere internasjonale investorer til norske vekstselskaper.

  5. Stortinget ber regjeringen fremme forslag til tiltak for å forenkle søknadsprosesser og redusere saksbehandlingstid for arbeidsinnvandrere fra land utenfor EØS.

  6. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om en rådgivningstjeneste for arbeidsgivere som ønsker å rekruttere kompetansemedarbeidere med etterspurte tekniske, akademiske eller praktiske ferdigheter fra land utenfor EØS, slik at arbeidsgivere kan forholde seg til den rådgivende enheten fremfor å måtte hente inn informasjon på tvers av Nav, kommune, Utlendingsdirektoratet og Skatteetaten.