Hopp til innhold

Profileringsarbeidet i Osloregionen

En av kjernevirksomhetene til Osloregionen under Konkurransekraft og attraksjon er arbeidet med internasjonal profilering av Osloregionen. For å tiltrekke oss internasjonalt talent, turister, studenter, investorer og andre så må bygge et bilde av Oslo og Osloregionen som gjøre at det er attraktivt å komme hit.

Hvert enkelt sted i Osloregionen kan ikke bygge opp en merkevare internasjonalt. Etter modell fra blant annet Amsterdam og København, bruker vi merkevaren Oslo i internasjonal profileringssammenheng.

Når vi sier Oslo i internasjonal profileringssammenheng, mener vi hele Osloregionen. Det er irrelevant for en investor fra USA om vi snakker om et sted en time utenfor Oslo eller i Oslo sentrum.

Med felles innsats for internasjonal profilering av Osloregionen, kan vi sette regionen på kartet knyttet til ulike bransjer, vi kan få riktig arbeidskraft, turister, og investorer.

Oslo 28.06.2017
Vippa
foto Kristin Svorte

Både Oslo og Osloregionen er fortsatt ganske så ukjent i verdenssammenheng, men det går definitivt riktig vei, viser rapporten Oslo: State of the City. Rapporten er måleverktøyet vi bruker for å se hvordan merkevaren Oslo gjør det og hvordan vi oppfattes internasjonalt på områdene: innovasjon, næringsliv, livskvalitet, sikkerhet, styresett, gjestfrihet, kompetanse og kunnskap, sosial stabilitet, fritid, kunst og kultur, og hvor attraktive vi er.

Osloregionens kjennskap og omdømme ute i verden har bedret seg veldig de siste årene. Rapporten er laget ut fra en sammenstilling av over 400 internasjonalt anerkjente “benchmarks” og analyser av byer, og mer enn 20 000 datakilder. The Business of Cities Group i London/ Prof. Greg Clark står bak rapporten.

Hvordan jobber vi

Profileringsarbeidet gjøres i stor grad gjennom prosjekter, i samarbeid med ulike institusjoner, næringsklynger osv. som allerede eksisterer i Osloregionen. Vi bidrar til å «sette lyskasteren på» disse på ulike måter. I noen tilfeller ønsker vi å øke kjennskapen om at Osloregionen er knyttet til en bransje eller noen verdier. I noen tilfeller, ønsker vi å senke gapet mellom hva verden tror vi har og hva vi faktisk har. Dette gjelder eksempelvis på kulturfeltet, hvor vi har god kvalitet, bredde og innovasjon, men det har vært ganske ukjent.

I noen tilfeller er målgruppen unge studenter eller folk i oppstartsbransjen. De er ofte ute etter å være og bo på et dynamisk, spennende sted med gode tilbud og gode fagmiljøer. Andre ganger retter vi oss mot barnefamilier som har “work-life-balance” høyt prioritert. For å nå denne gruppen har vi i 2020-2021  jobbet med Oslo Business Region om en “Let’s Go, Oslo” kampanje.

Vi jobber med å tiltrekke talenter, arbeidskraft og studenter, og vi jobber med å beholde dem. En av våre viktigste verktøy i dette er nettsiden Oslopolitan som ble lansert januar 2021. Gjennom sosiale medier og kanalen  Oslo Talent Hub, har vi samlet en gruppe studenter fra BI, Oslo Met og Universitetet i Oslo. Studentene gir innspill til hvordan vi kan bedre mottak og systemer, og er ambassadører for Oslo i sine hjemland til sine følgere.

Et profileringsprosjekt kan for eksempel være å bistå med prosjektledelse på et prosjekt som når bredt ut til riktig internasjonal presse, det kan være økonomisk støtte, rådgivning, å knytte folk sammen som har samme agenda så vi får større virkning, eller å knytte internasjonal presse til et prosjekt.

Profileringsarbeidet vårt baserer seg på Osloregionens internasjonale profileringsstrategi som ble laget i samarbeid med Oslo Business Region og Visit Oslo. De er fortsatt tette samarbeidspartnere.