Hopp til innhold

Innovasjonscamp høsten 2023 – Vannet vårt

Høsten 2023 gjennomfører vi innovasjonscamp om Vannet vårt på 18 videregående skoler på Østlandet. Tema er tilstanden i Oslofjorden, vannmiljø og bærekraftig friluftsliv.

Med bakgrunn i den kritiske miljøtilstanden for Oslofjorden ønsker Osloregionen og Østlandssamarbeidet å utfordre elever i videregående skole på Østlandet til å utvikle idéer til prosjekter eller tiltak som kan bidra til et mer bærekraftig vannmiljø eller friluftsliv ved havområder, innsjøer, elver og bekker. Vi har derfor inngått et samarbeid med Ungt Entreprenørskap om gjennomføring av innovasjonscamp høsten 2023.

Osloregionen og Østlandssamarbeidet har definert en problemstilling som skolene skal jobbe med på innovasjonscampen.

 

Finale innovasjonscamp 2019 i Oslo rådhus. Næringsbyråd i Oslo, Vegar Andersen sammen med finalistene. Foto: Amanda Iversen Orlich

 

Tema for innovasjonscamp:

Vann får ekstra mye fokus på Østlandet nå fordi det er krise i Oslofjorden. Men denne krisen påvirker ikke bare byene og stedene langs fjorden: nedbørsfeltet, som er vann som renner ned fra Oslofjorden, dekker nesten hele Østlandet. Det er også mange lokale utfordringer med vann, og det å kunne være ute i naturen på en bærekraftig måte. Oslofjorden vil ikke kunne friskmeldes uten rent vann rundt seg. Derfor er det helt nødvendig at vi alle jobber sammen for å løse disse problemene!

Gjennomføring

Det gjennomføres innovasjonscamp på 18 videregående skoler i Oslo kommune, Viken, Vestfold og Telemark og Innlandet fylkeskommuner. Ved hver skole skal det være en jury som vurderer forslagene fra elevene. Jury er satt sammen av lokale representanter fra kommuner, fylkeskommuner, fagmiljø på næringsutvikling og vannmiljø.

Bilder fra Innovasjonscamp Kongshavn vgs 2019, prosess, juryarbeid og presentasjon. Foto: Amanda Iversen Orlich

Ved gjennomføringen ved hver skole kåres det en vinner, som representerer sin skole og sitt fylke under en stor finale i Oslo rådhus den 13. november 2023. I finalen gjennomfører alle skolevinnerne en pitch for en jury. Til slutt kårer juryen tre vinnere.

Her er informasjon om finalen.

Kontaktperson: Eva Næss Karlsen