Hopp til innhold
blå bakgrunn med Osloregionen logo

Innovasjonscamp 2023 – Vannet vårt – finale 13. november

Startdato: 13.11.2023

 

Velkommen til finale for innovasjonscamp om bedre vannmiljø og et bærekraftig friluftsliv

Dato: 13. november 2023

Tid: Kl 10-14

Sted: Bankettsalen, Oslo rådhus

Informasjon om innovasjonscamp:

Det gjennomføres innovasjonscamper på totalt 18 videregående skoler i løpet av høsten 2023.

Osloregionen og Østlandssamarbeidet er oppdragsgivere og har definert en problemstilling som skolene skal jobbe med på campen. Ved gjennomføringen ved hver skole kåres det en vinner, som representerer sin skole og sitt fylke under en stor finale i Oslo rådhus den 13. november 2023. I finalen gjennomfører alle skolevinnerne en pitch for en jury. Til slutt kårer juryen tre vinnere.

Tema for innovasjonscamp:

Oppdragsgivere utfordrer elevene på innovasjonscamp om å utvikle og presentere en ny idé til et prosjekt eller tiltak som kan bidra til et mer bærekraftig vannmiljø eller friluftsliv ved havområder, innsjøer, elver og bekker i sitt lokalmiljø.

Vann får ekstra mye fokus på Østlandet nå fordi det er krise i Oslofjorden. Men denne krisen påvirker ikke bare byene og stedene langs fjorden: nedbørsfeltet, som er vann som renner ned fra Oslofjorden, dekker nesten hele denne delen av landet. Det er også mange lokale utfordringer med vann, og det å kunne være ute i naturen på en bærekraftig måte. Oslofjorden vil ikke kunne friskmeldes uten rent vann rundt seg. Derfor er det helt nødvendig at vi alle jobber sammen for å løse disse problemene!

Mer informasjon om program vil bli oppdatert.

Kontaktperson:

Eva Næss Karlsen