Hopp til innhold

BEST-konferansen

Den 7. februar 2019 arrangeres BEST2019 som skal vise frem miljø- og klimaarbeidet i Osloregionen. Hold av datoen. Mer informasjon kommer.

BEST2019 viser frem en samlet region i miljø- og klimaarbeidet og stiller spørsmål om hvordan vi kan bli bedre som en bærekraftig region i Europa. BEST-konferansen er Osloregionens årlige utviklingskonferanse.

BEST2019 vil være kick-off for Osloregionens program for miljøhovedstadsåret. Her får du vite hvordan Osloregionen samarbeider i gjennomføring av miljø- og klimapolitikk.

Osloregionen skal i 2019:

  • få frem de gode historiene om miljø og klima fra hele regionen
  • presentere gode løsninger og konkrete saker
  • synliggjøre resultater av miljø- og klimaarbeidet
  • bidra til erfaringsutveksling og læring som har langsiktig effekt
  • skape en felles identitet for en bærekraftig region

 

Kort bakgrunn. BEST-konferansen ble arrangert for første gang i 2014 og er en utviklingskonferanse for Osloregionen: Hvordan kan vi gjøre en av verdens beste regioner enda bedre:

  • Vi må gjøre Osloregionen bedre og mer attraktiv, både for arbeidsliv og for regionens innbyggere
  • Vi må skaffe Osloregionen større oppmerksomhet internasjonalt, ved å formidle regionens styrker på en mer samordnet måte