Regionen vår mangler kompetanse i flere sektorer, og dette er en utfordring som ikke har noen raskt løsning. Det er viktig å få flere studieplasser på fagområder vi har behov for, og vi har mange i  utenforskap om bør inn i arbeidslivet. Likevel er det ikke nok folk, verken nå eller i fremtiden til å dekke alle behovene. En av løsningene må derfor også være å rekruttere fra utlandet.

Hva har Osloregionen jobbet med?

Ettersom næringslivet har stort behov for kompetanse har Osloregionen tatt initativ til to rekrutteringskampanjer for å få flere software utviklere til Norge. Denne stillingen ble valgt fordi det er stor etterspørsel, krever ikke alltid engelsk kunnskap til å begynne med, og det er en bred nok stilling som gjør at flere bedrifter kunne bli med på kampanjen. Formålet med kampanjene var å tiltrekke oppmerksomhet til regionen som et sted og bo og leve, og kandidatene registrerte seg i Oslo Talent Pool for å bli vurdert opp mot de ulike stillingene.

Tilbakemeldingen fra bedriftene som deltok var positiv, men utfordringene med å få folk utenfor EU inn i Norge var for tidkrevende så kandidater som var fra utenfor EU ble valgt bort.

Osloregionen har derfor vært involvert i flere initaitiv til å se på de byråkratiske hindrene med å rekruttere fra utlandet fra bedriftenes perspektiv, og har vært aktiv i arbeidet med «Kompetansespor» som Oslo kommune har tatt initativ til, i partnerskap med blant annet Osloregionen IPR, UDI, Skatteetaten, Politiet og SUA-kontoret i Oslo. Resultatene fra den piloten vil lanseres iløpet av første kvartal 2024.

For å spre informasjon om det å bo og leve i Osloregionen har Osloregionen også lansert www.Oslopolitan.no med tilhørende sosiale mediekanaler for å ha en markedsføringskanal ut til internasjonale som vurderer å bo, studere, jobbe, investere eller besøke regionen. Informasjon publiseres ofte, og kommunene er velkommen til å sende forslag til innhold.

I tillegg har vi lansert en «take-over» konto hvor en ny internasjonal hver uke publiserer filmer og bilder fra der de bor og lever, for å vise hvordan det er å være internasjonal i vår region. Følg gjerne Expats of Oslopolitan kontoen.

Hvordan er det å være internasjonalt talent i Osloregionen?

Osloregionen gjennomførte en spørreundersøkelse i 2021 som viste at flere av utfordringene som internasjonale møter når de flytter til Norge er byråkratiske. Det er utfordringer med å få tilgang til identitetsnummer, bankkonto, bolig og mer, og dette jobber Osloregionen interessepolitisk med.
Les rapporten fra 2021

Rett før jul 2023 ble også International Talent Map lansert, hvor Osloregionen (med finansiering fra Oslo kommune) har vært delaktig for å få svar på hvordan det er å bo, jobbe og studere i Norge, målt opp mot andre europeiske land.
Les rapporten her. 

Hva jobber Osloregionen med i 2024

I 2024 vil sekretariatet jobbe med et prosjekt for å få medfølgende partner ut i arbeid. Det er mange bedrifter som rekrutterer fra utlandet, og flere har med seg en «spouse/partner» som ikke like enkelt kommer ut i arbeid. Det ønsker vi å addressere ved å etablere «International Dual Career Network Oslo region«, først i Søndre Østfold, Lillestrøm og Kongsberg, med utvidelse til flere kommuner etter hvert. Takk til midler fra Viken fylkeskommune for å kunne gjennomføre dette prosjektet.

I tillegg så ønsker Osloregionen å jobbe for å etablere regionale velkomsttjenester (helst fysiske!) for internasjonale arbiedstakere og deres medfølgende familie. Flere av våre medlemmer er med på en studietur til Malmø, Lund og Gøteborg i februar 2024 for å se på hvordan det er etablert der. Vi følger også opp en utlysning av midler fra IMDi for etablering av slike velkomsttilbud, som ble vedtatt i statsbudsjett i 2024.

Osloregionen har også to nettverk, et for medlemskommunene våre for å kunne lære av hverandre, og et nasjonalt nettverk hvor vi samler kommuner, regioner, næringsforeninger og andre som er interessert i å samarbeide om å gjøre Norge mest mulig attraktivt sted å jobbe.

Dette er to av flere prosjekter som Osloregionen jobber med i 2024, og vil oppdatere nettsidene fortløpende.