Hopp til innhold
blå bakgrunn med Osloregionen logo

4. mai: NTP-konferanse om utfordringer og muligheter på Østlandet

Startdato: 04.05.2023

Tid: 09:30–15:30

 

Osloregionen, Østlandssamarbeidet, NHO Viken Oslo og LO Oslo og Akershus inviterer til konferanse om NTP 2025-2036 med politiske diskusjoner og faglig påfyll

Tid og sted: 4. mai, kl 0930-1530, Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27, Oslo

Meld deg på her. Påmeldingsfrist: 27. april. Gratis deltakelse. No-show-fee kr 500.

Konferansier: Kari Bernardini, Norsk Arbeidsmandsforbund/LO

Program


Kl 0930-1100. Åpningssesjon

Om NTP 2025-2036 og utfordringsbildet, v/statssekretær Abel Cecilie Knibe Kroglund, Samferdselsdepartementet

3 x 5 minutter: Hvorfor er NTP viktig, forventninger og hva NTP skal løse?

 • Vegard Einan, Regiondirektør NHO Viken Oslo
 • Frode Engen, Forbundssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund/LO
 • Olav Skinnes, fylkesråd samferdsel Viken fylkeskommune

Politisk debatt med nasjonale politikere og ordførere

 • Frank Edvard Sve, første nestleder i transport- og kommunikasjonskomiteen, (FrP, Møre og Romsdal)
 • Kari Elisabeth Kaski, stortingsrepresentant (SV, Oslo)
 • Kamilla Thue, ordfører Eidskog kommune (AP)
 • Lene Conradi, Ordfører Asker kommune (H)

Kl 1100-1200. Lunsj


Kl 1200-1315. Fagsesjon – Transportvirksomhetenes forslag til prioriteringer

Om prosessen med NTP-arbeidet, v/Jan Fredrik Lund, avdelingsdirektør Statens Vegvesen

Forslag til prioriteringer fra transportvirksomhetene:

 • Benedicte Bruun-Lie, Jernbanedirektoratet
 • Wenche Kirkeby, Statens Vegvesen
 • Morten Klokkersveen, Nye Veier

2 x 10 minutter: Vil forslag til prioriteringer bidra til å nå målene for NTP?

 • Sigrun Aasland, daglig leder Miljøstiftelsen ZERO
 • Siri Hunnes Blakstad, konserndirektør for SINTEF Community

Kl 1345-1530. Tematisk sesjon – utvalgte tema som er spesielt relevant for transportsystem og -behov på Østlandet.

Jernbanesatsing i NTP

 • Betydningen av jernbane for næringslivet, v/Hans Petter Blokkum, Kongsberg Teknologipark
 • Jernbanens betydning for regional utvikling på Østlandet v/Jørgen Johansen, Larvik kommune
 • Betydningen av grensekryssende jernbaner v/ Sven Marius Utklev Gjeruldsen, juridisk seniorrådgiver, BaneNor

Godstransport og det grønne skiftet

 • Grønn korridor for gods mellom nord og sør v/ Ann Kristin Torgersen, ACE Green
 • Nullutslipp for tunge kjøretøy, v/Simen Narum, Grønt Landtransportprogram

Mobilitet i byområdene

 • Hvorfor belønningsordning/byvekstavtale viktig for mellomstore byområder, v/Jostein Haug, daglig leder Bypakke Nedre Glomma
 • Bypolitikk i NTP og erfaringer med byvekstavtalen i Osloområdet, v/Marit Ulveseth, spesialrådgiver, Oslo kommune

Fylkesvegene – en del av ny NTP?

 • Fylkesvegenes plass i transportsystemet v/ Anne Johanne Enger, spesialrådgiver KS
 • Beredskap og sikkerhet v/Aud Riseng, samferdselssjef Innlandet fylkeskommune

Kl 1530 – Avslutning og takk for i dag


Meld deg på her, innen 26. april.

Bakgrunn

Nasjonal transportplan (NTP) 2025–2036 legges fram våren 2024 til behandling i Stortinget. Utredningsoppdrag på utvalgte tema ble levert 23. januar. Den 31. mars leverte transportetatene forslag til prioriteringer. Samferdselsdepartementet har sendt transportetatenes svar på oppdrag på høring, med frist 3. juli.

Formål med konferansen

 • Faglig påfyll om sentrale utredninger og forslag til prioriteringer fra transportetatene og konsekvenser for transportsystemet på Østlandet 
 • Presentasjon om utfordringsbildet på transportområdet, sett fra næringsliv, organisasjoner/interesseorganisasjoner, kommuner og fylkeskommuner  

Målgruppe: kommuner og fylkeskommuner (politisk og administrativt), stortingspolitikere, næringsliv, organisasjoner/ interessegrupper på Østlandet

Kontaktpersoner:

Osloregionen: Eva Næss Karlsen

NHO Viken Oslo: Bénédicte Røer

Østlandssamarbeidet: Jon Petter Arntzen

LO Oslo Akershus: Eirik Næss