Hopp til innhold

4. mai: NTP-konferanse

 

Osloregionen, Østlandssamarbeidet, NHO Viken Oslo og LO Viken Oslo inviterer til konferanse om Nasjonal Transportplan 2025-2036.

Tid: 4. mai, kl 0930-1530

Sted: Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27, Oslo

Hold av datoen. Mer informasjon kommer. 

Målgruppe: kommuner og fylkeskommuner (politisk og administrativt), næringsliv, organisasjoner/ interessegrupper på Østlandet

Bakgrunn

Nasjonal transportplan (NTP) 2025–2036 legges fram våren 2024 til behandling i Stortinget. Utredningsoppdrag på utvalgte tema ble levert 23. januarDen 31. mars har transportetatene frist for levering av prioriteringsoppdrag. Samferdselsdepartementet planlegger høring av utredninger og forslag til prioriteringer fra etatene i perioden april-juni 2023.

Formål med konferansen

  • Informasjon-/kunnskapsdeling av sentrale utredninger og forslag til prioritering fra transportetatene og konsekvenser for transportsystemet i Osloregionen/ på Østlandet
  • Presentasjon og diskusjon om utfordringsbildet på transportområdet, sett fra næringsliv, organisasjoner/interesseorganisasjoner, kommuner og fylkeskommuner
  • Dialog /bygge opp felles forståelse for utfordringsbildet og hvordan nå målene i transportpolitikken

Kontaktperson: Fagsjef Eva Næss Karlsen, tlf 90 06 30 86