Hopp til innhold
blå bakgrunn med Osloregionen logo

Osloregionen har levert høringssvar til NOU 2022: 18 Mellom mobilitet og migrasjon

 

Arbeidsinnvandrerutvalget (oppnevnt august 2021) jobbet med å gjennomgå situasjonen til arbeidsinnvandrere og deres familiemedlemmer. Utredningen var et ledd i videreutviklingen av integreringspolitikken. og utvalget skulle vurdere integreringspolitiske virkemidler for å bedre integrere arbeidsinnvandrere i norsk arbeids- og samfunnsliv.

Osloregionen møtte med administrasjonen til utvalget juni 2022 sammen med Oslo Business Region for å gi tidlig innspill. ​

Utvalget leverte NOU 2022: 18 Mellom mobilitet og migrasjon til Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen 13. desember 2022, med høringsfrist 19. april 2023.

17. april​ leverte Osloregionen sitt høringsutspill, vedtatt i Osloregionen IPR sitt styremøte fredag 14. april 2023. Uttalelsen ble også behandlet i forkant i interessepolitisk utvalg, samt Osloregionens Faggruppe for næringssamarbeid.

Les Osloregionens høringssvar her.

Hovedtrekk fra Osloregionens høringssvar​

  • Det er en svakhet at NOUen tar for seg bare arbeidsinnvandrerne som har så langt kommet (flest fra Øst-Europa), og at tiltakene dreier seg mest om deres behov og posisjon
    • Ikke gjort noen vurdering av fremtidig migrasjonstrender og kompetansebehov i Norge/Osloregionen

Konkrete innspill:

  • Norges omdømme svekkes ved å ikke ha en tydeligere strategi om å bli attraktive ovenfor arbeidsimmigranter
  • Behov for bedre tilgang til informasjon, både fra nasjonale myndigheter og kommune/fylkesnivå
  • Effektivisering og digitalisering av offentlige tjenester som er brukerfokusert
  • Tilgang på norsk og samfunnskunnskap bør tilrettelegges av arbeidsgiver og at både arbeidsinnvandrer og medfølgende familie har lik mulighet til opplæring for å sikre bedre integrering
  • Positiv at det skal utvikles en veileder for kommuner og fylkeskommuner om deres rolle som vertskap
  • Saksbehandlingstid må ned

Ved spørsmål, kontakt:

Mari Strømsvåg
Spesialrådgiver, Osloregionen IPR