Hopp til innhold
blå bakgrunn med Osloregionen logo

Styremøte 23. juni 2023

Startdato: 23.06.2023

Tid: 13:00–15:00

 

Velkommen til Styremøte i Osloregionen, som avholdes

Tid: 23. juni 2023, kl 13.00-15.00

Sted: Teams

Innkalling til styremøte 23. juni 2023

Saksunderlag:

Sak 33/23    Utkast til referat styremøte 14. april 2023

Sak 34/23     Saksfremlegg Osloregionens Høringssvar NTP 2025-2036

      Vedlegg til sak 34/23: Utkast til Osloregionens høringssvar  NTP 2025-2036

Sak 35/23    Næringspolitisk posisjonsnotat

Sak 36/23    Uttalelse om statlig finansiell støtte til rensing av Oslofjorden

Sak 39/23    Status for budsjett og handlingsprogram 2023

Sak 40/23    Rapport fra International Advisory Board

Sak 41/23     Medlemsundersøkelsen 2023

 

Kontaktperson:

Eva Næss Karlsen