Hopp til innhold
blå bakgrunn med Osloregionen logo

Møte interessepolitisk utvalg 4. februar 2022

Startdato: 04.02.2022

Tid: 14:00–15:30

 

Velkommen til møte i Osloregionens interessepolitisk utvalg,

Tid: fredag 4. februar, kl  14.00-15.30
Sted: Teams (se lenke i møteinnkalling)

Møteinnkalling med saksliste

Tilleggskart (sendt 2.2.2022)

Sak 2 – Referat fra møte 24. november, 2021

Sak 4 – Høring om nye retningslinjer for TEN-T programmet

Sak 8 – Brev med innspill til statsbudsjettet 2023 om Oslofjorden

 

Invitasjonen fra SD om høring til EUs nye mobilitetspakke inkludert TEN-T

Faktaark til saken: