Hopp til innhold

Møte i Osloregionens faggruppe for næringssamarbeid 4. november 2022

 

Velkommen til møte i Osloregionens faggruppe for næringssamarbeid som avholdes

Tid: fredag 4. november, kl  09.00-11.00
Sted: Teams (se lenke i møteinnkalling)

Innkalling faggruppe Næringssamarbeid 4.11.22

Sak 2 Referat Faggruppe Næringssamarbeidet 24.8.2022

Sak 6 Handlingsprogram 2023 UTKAST 01.11.2022

Sak 8 Veikart for Grønt industriløft