Hopp til innhold
blå bakgrunn med Osloregionen logo

Interessepolitisk utvalg 12. juni 2023

Startdato: 12.06.2023

Tid: 09:00–11:00

 

Velkommen til møte i Osloregionens Interessepolitisk utvalg, som avholdes

Tid: 12. juni, kl 09.00-11.00

Sted: Teams (se lenke i kalenderinvitasjon)

Innkalling til møte i Interessepolitisk utvalg 12. juni 2023

Saksunderlag:

Sak 20/23 Godkjenning av referat fra møtet den 31. mars og møte 26. april 2023 

Utkast til referat fra møte i Interessepolitisk utvalg 31. mars 2023

Utkast til referat fra møte i Interessepolitisk itvalg 26. april 2023

Sak 21/23 Utkast til Osloregionens høringssvar NTP 2025-2036  

Sak 21 23 Osloregionens Høringssvar NTP 2025 2036 3. juli 2023

Vedlegg til sak 21 23 Utkast til Osloregionens høringsinnspill NTP juli 2023

Sak 22/23 Næringspolitisk posisjonsnotat

Sak 23/23 Status for Handlingsprogram 2023

 

Kontaktperson: Eva Næss Karlsen