Hopp til innhold
blå bakgrunn med Osloregionen logo

Interessepolitisk utvalg 11. april 2024

Startdato: 11.04.2024

Tid: 09:00–11:00

 

Velkommen til møte i Osloregionens interessepolitisk utvalg, 11. april 2024

 

Tid: Tirsdag 11. april, 2024 kl 09:00-11:00
Sted: Teams (se lenke i kalenderinnkalling)
Invitasjon og sakskart

Saksunderlag:
Sak 08/24. Utkast til referat fra møte 31. januar 2024

Sak 09/24. Strategiske føringer 2025-2028 – på høring

Sak 10/24. Notat “Osloregionens arbeid for og med internasjonale kompetansetilflyttere”

Sak 11/24. NTP 2025-2036

Fremleggelse av Stortingsmelding 14 om NTP 2025-2036

Sak 12/24. Høringer fra Klima- og miljødepartementet

Til informasjon:
Det vises til høring om stortingsmelding om NTP 2025-2036.

Osloregionen har søkt om å delta i høringen 11.-12. april i Stortinget og vil sende høringsnotat til transport- og kommunikasjonskomiteen innen fristen 8. april.

Sekretariatet vil sende utkast til høringsnotat til interessepolitisk utvalg fredag 5. april. Vi ber interessepolitisk utvalg om å være forberedt på å gi sine kommentarer til utkast til høringsnotat innen mandag 8. april, kl 14.