Hopp til innhold

Felles faggruppesamling 30.-31 august

 

Invitasjon til felles faggruppesamling i Ringeriksregionen

Hønefoss torg. Mange mennesker, boder og fontene.
Hønefoss torg.

Den 30.-31. august inviterer Osloregionen og Ringeriksregionen til samling på Ringerike for våre administrative grupper – Faggruppen for areal og transport, Faggruppen for klima og miljø, Faggruppen for næringssamarbeid og Osloregionens administrative koordineringsgruppe.

Ringeriksregionen ønsker velkommen, hvor du vil bli inspirert og motivert av hvordan lokal gründer kjøpte lokal militærflyplass og bygde den opp til moderne teknologipark, hvordan Treklyngen industri satser på miljøvennlig energi og grønn næringsutvikling og spennende byutvikling i Hønefoss. Og, få med deg en minnerik kultur- og historisk opplevelse på Kistefos, Gledeshuset og Fengselet! *Og, ikke minst: alltid spennende å treffe kollegaene i faggruppene!

Vi i Osloregionens sekretariat inviterer til diskusjon om nye strategiske føringer for perioden 2025-2028. Detaljert program for denne delen av programmet, etter lunsj dag 1, kommer vi tilbake til.

Osloregionen dekker kostnader til servering, møtelokaler og lokal transport under samlingen. Den enkelte deltaker betaler for overnatting og reise til og fra arrangementet.

Bindende påmelding innen 15. juni. Det er mulig å melde se på samlingen etter denne datoen, men da kan vi ikke garantere hotellrom, eventuelt andre forhåndsbestilte tjenester som felles transport.

Hjertelig velkommen til faggruppesamling!

Les programmet her.

Meld det på her.

Lenke til vilkår.

 

Kontaktperson:
Andrea Fyhri Gustavsen