Hopp til innhold
blå bakgrunn med Osloregionen logo

Felles faggruppesamling 30.-31 august 2023

Startdato: 30.08.2023

Tid: 10:00–13:45

 

Invitasjon til felles faggruppesamling i Ringeriksregionen

Hønefoss torg. Mange mennesker, boder og fontene.
Hønefoss torg.

Oppdatert info om transport 30.august pga flom:

På Treklyngen er veiene lagt om på grunn av flommen og andre aktiviteter på industriområdet. De vil IKKE ha privat biler inn på området – uten at det er organisert kjøring – det er for farlig. Det betyr at ALLE som kjører bil må møte på Tippen, senest kl 1000, adresse: Kongens gate 446.

Ingen kan reise direkte til Treklyngen. Felles transport fra Hønefoss sentrum.

Kommer du med buss fra Oslo, vil reservert busstransport stå ved Sentrum stopp.

Programmet ellers går som planlagt.

Velkommen til faggruppesamling.

Den 30.-31. august inviterer Osloregionen og Ringeriksregionen til samling på Ringerike for våre administrative grupper – faggruppe for areal og transport, faggruppe for klima og miljø, faggruppen for næringssamarbeid og administrativ koordineringsgruppe.

Faggruppesamlingen er en kombinert studietur med omvisning og faglig program og en fellessesjon etter lunsj dag 1 om utvikling av Osloregionen, der vi skal starte diskusjonen om Osloregionens strategiske føringer for perioden 2025-2028.

Ringeriksregionen ønsker velkommen, hvor du vil bli inspirert og motivert av hvordan lokal gründer kjøpte lokal militærflyplass og bygde den opp til moderne teknologipark, hvordan Treklyngen industri satser på miljøvennlig energi og grønn næringsutvikling og spennende byutvikling i Hønefoss. Og, få med deg en minnerik kultur- og historisk opplevelse på Kistefos, Gledeshuset og Fengselet! *Og, ikke minst: alltid spennende å treffe kollegaene i faggruppene!

NYTT i programmet: Leder i Ringeriksregionen, ordfører Sunni Grøndahl Aamodt, Modum kommune og ass. kommunedirektør Heming Rudrud Herdlevær, Ringerike kommune forteller om krisehåndtering og beredskapsarbeid under ekstremværet Hans tidligere i august. 

Osloregionen dekker kostnader til servering, møtelokaler og lokal transport under samlingen. Den enkelte deltaker betaler for overnatting og reise til og fra arrangementet.

Hjertelig velkommen til faggruppesamling!

Her er oppdatert program (per 29. august)

Meld deg på her.

Lenke til vilkår.

Underlag til samlingen – Osloregionens sesjon om Strategiske føringer 2025-2028 :

(etter lunsj dag 1)

Strategiske føringer 2021-2024

NIBR Rapport 2021:17: Osloregionen– utvikling og samarbeid mot 2030

Mälardalsrådets rapport: Storregionala samarbeten i Norden 

 

Kontaktpersoner:

Eva Næss Karlsen

Mari Strømsvåg