Hopp til innhold
blå bakgrunn med Osloregionen logo

Vilkår Felles faggruppesamling 2023

Osloregionen arrangerer en rekke kurs og arrangement. De fleste er er gratis å delta på, men noen har deltakeravgift. Du finner mer informasjon om dette under det enkelte arrangementet. 

Påmelding – generelt 

Du melder deg på et kurs eller arrangement ved å benytte påmeldingsskjema til det aktuelle arrangementet, eller ved å bekrefte innkalling til møter i Outlook.

Påmelding til felles faggruppesamling 30.-31. august 2023

Bindende påmelding til faggruppesamling er 15. juni.

Se informasjon om samlingen her.

Det er mulig å melde se på samlingen etter denne datoen, men da kan vi ikke garantere hotellrom, eventuelt andre forhåndsbestilte tjenester som felles transport.

Siste frist for eventuell avbestilling av hotellrom er den 28. juni. Ved avbestilling etter denne fristen, må man selv dekke kostnader for hotellrom.

Pris og betaling 

Hver enkelt deltaker betaler utgifter til overnatting og reise til og fra arrangement.

Siste avbestillingsfrist på hotellreservasjon er 28. juni. Ved avbestillinger etter denne dato, må hotellutgifter dekkes. 

Osloregionen dekker kostnader til middag, lunsj, møtelokaler, og lokal transport på stedet.

3-retters middag 30. august på Klækken hotell dekkes av Osloregionen. Alkohol dekkes av deltaker.  

Endringer og avbestillinger 

Kurs, webinarer, konferanser og seminar blir holdt i samsvar med oppgitt tidspunkt for de enkelte arrangementene. 

  • Alle endringer eller avbestillinger skal skje skriftlig til arrangør. 
  • Deltakerplassen kan overføres til en kollega. Dette må avtales med kontaktpersonen for det enkelte arrangementet. 

Avlysing og force majeure 

Hendelser utenfor kontrollen vår som for eksempel streik, lock-out, brann eller liknende (også kalt force majeure) gir oss rett til å avlyse arrangementet uten erstatningsplikt ovenfor kursdeltakeren.

Reklamasjon og klage 

Ved reklamasjon eller klage, ta kontakt med arrangør. Kontaktinformasjon er oppgitt under det enkelte arrangementet. 

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvistar med godvilje. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. 

Force majeure 

Force majeure eller vis major er et begrep som daterer seg tilbake til romerretten. Det beskriver særlige omstendigheter som ikke er under menneskelig kontroll og som det derfor på forhånd ikke kan forutse