Hopp til innhold
blå bakgrunn med Osloregionen logo

Faggruppe for Klima og miljø 31. august 2023

Startdato: 31.08.2023

Tid: 09:00–10:30

 

Velkommen til møte i Osloregionens faggruppe for Klima og miljø som avholdes

Tid: 09.00-10.30

Sted: Klækken hotell (felles faggruppesamling)

Her er informasjon om felles faggruppesamling i Ringeriksregionen 30 – 31- august

Møteinvitasjon med saksliste

Saksunderlag:

Sak 2. UTKAST TIL REFERAT FRA MØTE 24. mai 2023 (kommer)

Sak 4. STRATEGISKE FØRINGER 2025-2028 – UTFORDRINGER PÅ KLIMA- OG MILJØOMRÅDET

Underlag: strategiske føringer 2021-2024

Sak 5. HANDLINGSPROGRAM 2024 – INNSPILL TIL AKTIVITETER

Underlag: Strategiske føringer (se over) og Handlingsprogram 2023

 

Kontaktperson: Eva Næss Karlsen