Hopp til innhold
blå bakgrunn med Osloregionen logo

Faggruppe for Klima og Miljø 18. oktober 2023

Startdato: 18.10.2023

Tid: 09:00–11:00

 

 Velkommen til møte i Osloregionens faggruppe for Klima og Miljø som avholdes

Tid: 09.15-11.30

Sted: Deichman, Bjørvika, evt via Teams

Invitasjon med saksliste.

Saksunderlag:

Sak 2 – Utkast til referat fra møte 31. august 2023

Sak 4 – Strategiske føringer 2025-2028 – oppdatert plan for prosess

Sak 5 – Førsteutkast handlingsprogram 2024 og budsjett

Sak 6 – Orientering om pågående prosjekter

Energistasjonsprosjektet
Info om bl.a. arrangementer: Konferanse 3. nov. Omstilling til grønn næringstransport – hvor står vi og hvordan går vi videre?

Oppdrag Oslofjorden og innovasjonscamp om Vannet vårt

Sak 7. Informasjon om arbeidet med rapport klima- og naturstatus

Sak 8 – Forslag til møteplan 2024

 

Kontaktperson:

Eva Næss Karlsen