Hopp til innhold
blå bakgrunn med Osloregionen logo

Faggruppe for Areal og transport 31. august 2023

Startdato: 31.08.2023

Tid: 09:00–10:30

 

Velkommen til møte i Osloregionens faggruppe for Areal og transport som avholdes

Tid: 31. august, kl 09.00-10.30

Sted: Klækken hotell (felles faggruppesamling)

Her er informasjon om felles faggruppesamling i Ringeriksregionen 30 – 31- august

 

Møteinvitasjon med saksliste

 

Saksunderlag:

Sak 2. GODKJENNING AV REFERAT FRA MØTE 23. mai 2023 (kommer)

Sak 4. STRATEGISKE FØRINGER 2025-2028 – UTFORDRINGER PÅ ATP-OMRÅDET

Underlag: strategiske føringer 2021-2024

Sak 5. HANDLINGSPROGRAM 2024 – INNSPILL TIL AKTIVITETER

Underlag: Strategiske føringer (se over) og Handlingsprogram 2023

Sak 6. VIDERE OPPFØLGING OSLOREGIONENS ARBEID NTP 2025-2036

Høringssvar, vedtatt i styremøte 23. juni 2023

Osloregionens NTP-seminar på Arendalsuka 2023

 

Kontaktperson:

Eva Næss Karlsen