Hopp til innhold
blå bakgrunn med Osloregionen logo

Faggruppe for Areal og Transport 11. januar 2022

Startdato: 11.01.2022

Tid: 09:00–11:30

 

Velkommen til møte i Osloregionens faggruppe for  Areal og Transport som avholdes

Tid: tirsdag 11. januar, kl  0900-1130
Sted: Teams

Møteinnkalling med saksliste.

Saksunderlag:

Sak 2. Utkast til referat fra møte 2. november 2021

Sak 3. EU-PROGRAM OG MULIGHETER FOR OSLOREGIONEN OG MEDLEMMER

Sak 4. HANDLINGSPROGRAM OSLOREGIONEN 2022, INKL MØTEPLAN 2022, ÅRSHJUL OG TEMA FOR FAGGRUPPEMØTER

Sak 5. UTKAST TIL ORDFØRERERKLÆRING

Sak 6. VEDTATT STATSBUDSJETT 2022, KONSEKVENSER FOR MEDLEMMER OG REGIONEN PÅ ATP-OMRÅDET

Sak 7. Orienteringssaker