Hopp til innhold
blå bakgrunn med Osloregionen logo

BEST-konferanse 2024

Startdato: 29.08.2024

Tid: 11:00–15:30

Sted: Oslo Rådhus

 

BEST-konferansen er Osloregionens årlige møteplass, en utviklingskonferanse med målsetting å diskutere hvordan vi kan gjøre en av verdens beste regioner enda bedre.

Vi er glade for å invitere deg til BEST Konferansen 2024, som tar sikte på å utforske og styrke visjonen for Osloregionen som en bærekraftig og internasjonalt konkurransedyktig region. Som en del av den nye strategien for Osloregionen 2025-2028, ønsker vi å samle sentrale aktører fra næringslivet, offentlige institusjoner, og samfunnsorganisasjoner for å diskutere og forme veien videre for vår region.

Osloregionen spiller en avgjørende rolle for den nasjonale utviklingen og internasjonalt samarbeid. Med 65 medlemskommuner som knyttes sammen i en funksjonell storbyregion, er det viktig å adressere komplekse utfordringer i vekst og utvikling, samtidig som vi ivaretar hensynet til klima, miljø og natur. Programmet er utformet for å utforske hvordan dette kan gjøres i praksis.

Del 1: Å bli et lavutslippssamfunn mot 2050

Del 2: Å ha en flerkjernet utvikling, basert på lokale fortrinn

Del 3: Å ha en attraktiv hovedstadsregion for næringsetablering, investering og kompetent arbeidskraft

Påmelding kommer, men gjerne legg igjen navn og e-post å få lenke til påmelding (ikke-bindende).