Hopp til innhold
blå bakgrunn med Osloregionen logo

Administrativ koord.gruppe 30. januar 2024

Startdato: 30.01.2024

Tid: 12:00–15:00

Sted: Oslo rådhus, inngang Borggården

 

Velkommen til møte i administrativ koordineringsgruppe i Osloregionen i Oslo rådhus.

NB! Inngang Borggården. Møtedeltakere må registreres. Dere blir hentet i Rådhushallen.

Innkalling og sakskart adm koord.gruppe 30. januar 2024 (oppdatert 24. januar)

Nedenfor er saksunderlag. Ytterliggere saksunderlag oppdateres i løpet av 24. januar.

Saksunderlag:

Sak 2. Utkast til referat fra møtet i koordineringsgruppen den 31. oktober 2023

Sak 4. Orientering om vedtatt Handlingsprogram og budsjett 2024

Sak 6. Prosess strategiske føringer for Osloregionen 2025- 2028

Sak 7. Utkast høringssvar til Klimautvalgets utredning NOU 2023:25 Omstilling til lavutslipp (sak i interessepol.utvalg 31.1.)

Sak 8. NTP 2025-2036 – innspill spisset og konkretisert budskap fra Osloregionen IPR (sak i interessepol.utvalg 31.1.)

Sak 9. Forslag til prosess for invitasjon til fylkeskommuner som medlemmer til Osloregionen (sak i interessepol.utvalg 31.1.)

 

 

Kontaktperson: Eva Næss Karlsen