Hopp til innhold
blå bakgrunn med Osloregionen logo

Grønn næringstransport – befaring til logistikkhuber

Den 22. november arrangerte Osloregionen og Østlandssamarbeidet befaring til logistikk-huber for å belyse ulike problemstillinger for etablering av energistasjoner for nullutslipp og biogass for et større antall lastebiler.

 

Markedsutviklingen for lastebiler med fossilfri drift går raskt mens utbygging av energistasjoner henger etter og er en vesentlig barriere for det grønne skiftet i transportsektoren. Gjennom prosjektet Energistasjoner for grønn næringstransport ønsker Osloregionen og Østlandssamarbeidet og bidra til raskere etablering av infrastruktur for nullutslippsteknologier for tunge kjøretøy.

Den 22. november arrangerte prosjektet befaring med representanter fra Klimaetaten i Oslo kommune, Fredrikstad kommune, Nordre Follo kommune, Ullensaker kommune, Gardermoen Vekst og Kunnskapsbyen Lillestrøm, i tillegg til sekretariatene fra Osloregionen og Østlandssamarbeidet. Befaringen ble organisert av Erling Sæther som har lang erfaring fra gods- og logistikknæringen.

Befaringen startet på Langhus i Nordre Follo kommune, med besøk hos Norsk Lastebilpool og presentasjon fra Ketil Lundgaard, styreleder i Torpa Bilruter. Her fikk vi presentert ulike behov og problemstillinger for hurtiglading, depotlanding i tilknytning til døgnhvileplasser og behovet for tilgjengelighet og forutsigbarhet for sjåførene. Representanter fra Nordre Follo kommune deltok på denne delen av befaringen.

På turen videre fra Langhus fikk vi guiding fra Erling gjennom Groruddalen og Alnabru, før stopp ved Circle K på Berger i Lillestrøm kommune. Her fikk vi presentasjon fra direktør for ladestrategi i Circle K, Ada Helen Schielderup som snakket om selskapets strategiske satsing på lading til de tyngre kjøretøyene. Norden er et laboratorium for el-lading, sett fra konsernets ledelse. Ada snakket også om selskapets satsing i Sverige og forskjellene i støtteordninger mellom Norge og Sverige.

Fra Berger reiste vi videre til Gardermoen Næringspark, med en runde i næringsparken,  der vi bl.a. fikk se det store anlegget for sjømatlager «World Seafood Center» som er under bygging og biogass-stasjon til Coop som åpner i løpet kort tid. Deretter var det møte hos Nor-log gruppen, der også representanter fra Ullensaker kommune og Gardermoen Vekst deltok. Her var tema det store antall lastebiler (1000 per døgn) som er innom for lasting og lossing, og potensielle arealer for etablering av ladeinfrastruktur i næringsparken. Et tema som også ble berørt på turen var også nettilknytning og kapasitet i nettet ved de aktuelle logistikk-hubene.

Befaringen ga deltakere god innsikt i ulike problemstillinger for den videre utviklingen av omstillingen til grønn næringstransport. Prosjektledelsen v/Lotta Möllerfalk og Eva Næss Karlsen lager en oppsummeringsrapport fra turen som vil være nyttig i det videre arbeidet i prosjektet.

Alle foto: Kristian Singh-Nergård © Østlandssamarbeidet / Osloregionen.