Hopp til innhold
blå bakgrunn med Osloregionen logo

Osloregionen Årsrapport 2022

Årsrapport 2022 skal behandles i Representantskapet 8. juni

 

Osloregionen interkommunalt politisk råd (IPR) hadde også i 2022 høy aktivitet. Samtidig var det et spesielt år forårsaket av krigen i Ukraina, som har hatt konsekvenser for kommuner, næringsliv og innbyggere.

Her er sitat fra forordet av styreleder og byrådsleder Raymond Johansen:

«I begynnelsen av 2022 hadde vi fortsatt restriksjoner for å begrense pandemien. De siste restriksjonene ble først opphevet 12. februar. Arbeidsledigheten har deretter falt kraftig og vi har vendt tilbake til et mer sosialt liv, der nærhet er viktigere enn avstand. 24. februar 2022 angrep Russland Ukraina. Krigen har gitt nye utfordringer som vi som kommuner og region må forholde oss til, med flyktningestrømmer, nytt trusselnivå, økonomiske ringvirkninger med bl.a. høy prisvekst, økt fattigdom og en helt ny situasjon på energiområdet. Osloregionsamarbeidet har styrket seg de siste årene, og er en arena som kan bistå oss i å håndtere utfordringene vi står foran.»

Mer fokuserte satsinger i Osloregionen

Osloregionen IPR har i 2022 hatt mer fokuserte satsninger innenfor Osloregionens vedtatte innsatsområder. Noe av det vi har gjort er:

  • Oppstart av prosjektet Energistasjoner for grønn næringstransport og oppstart av prosjektet Oppdrag Oslofjorden, begge disse i samarbeid med Østlandssamarbeidet
  • 54 ordførere sluttet seg til ny, ambisiøs ordførererklæring for klima og miljø, som viser at Osloregionen ønsker å føre an i arbeidet for å møte klima- og naturkrisen
  • Gjennomført kampanjer for å styrke investeringer og tilgangen til internasjonale spesialister i næringslivet vårt gjennom prosjektet “Restart
    Osloregionen og gjennomført kampanjer for å styrke vår internasjonale attraktivitet.
  • Arbeidet mye med byråkratiske hindre som internasjonale arbeidstakere møter når det skal bosette seg i Norge for å arbeide her

Les Årsrapport 2022 her, som skal behandles av vårt Representantskapsmøte den 8. juni.