Hopp til innhold
blå bakgrunn med Osloregionen logo

Vi søker to nye medarbeidere!

Osloregionen søker to nye medarbeidere til å bistå med å gjøre regionen mer konkurransedyktig og bærekraftig!

 

Osloregionen søker to nye medarbeidere til å være med i sekreteriatet til Osloregionen interkommunalt politisk råd (IPR).

En av stillingene er et vikariat, mens det andre en prosjektstilling.

Utlyste stillinger:

Rådgiver/spesialrådgiver – kommunikasjon

Spesialrådgiver – areal, mobilitet, klima og miljø i Osloregionen

Søknadsfrist for begge stillingene er 31. mai, 2023

 

Om Osloregionen

Osloregionen interkommunalt politisk råd er et strategisk samarbeid som består av 65 kommuner inkludert Oslo kommune.

Organisasjonens mål er å styrke Osloregionen som en bærekraftig og internasjonalt konkurransedyktig region. Viktige satsningsområder er areal- og transport, klima og miljø og konkurransekraft og attraktivitet.

Osloregionen IPR er en selvstendig organisasjon med eget styre, Sekretariatet består pr i dag av tre ansatte og er tilknyttet Oslo kommune v/byrådslederens kontor

På nettsidene www.osloregionen.no finner du mer informasjon om samarbeidet, de politiske møtene, styringsdokumenter og faglige utredninger.

For spørsmål, kontakt: 

Eva Næss Karlsen
Konstituert direktør
Telefon: 900 63 086
Epost: eva.nass.karlsen@osloregionen.no