Hopp til innhold
blå bakgrunn med Osloregionen logo

Takk til Øyvind og velkommen til Eva som konstituert direktør for Osloregionen IPR

 

Øyvind Såtvedt har gått over i ny jobb  

Osloregionen IPR sender en stor takk til Øyvind Såtvedt som fredag 14. april hadde sin siste ordinære arbeidsdag for Osloregionen. Øyvind Såtvedt har vært direktør i Osloregionen i 10 år og har vært en svært sentral person for å fremme det regionale samarbeidet. Under hans ledelse har samarbeidet blitt betydelig sterkere og organisasjonen oppnådd en rekke imponerende resultater, og det er ingen tvil om at han vil bli savnet av alle som har hatt gleden av å jobbe med ham. 

Øyvind har vært en samlende leder for Osloregionen. Han har alltid fremmet organisasjonens interesser og har jobbet hardt for å sikre at alle kommunene i Osloregionen har blitt hørt og tatt hensyn til. Han har jobbet systematisk med å bygge et tettere og sterkere fellesskap i Osloregionen med samarbeid rundt areal og transport, klima og miljø, næringsutvikling og internasjonal profilering, og se disse innsatsområdene i sammenheng.  

Øyvind går over i stilling som konstituert seksjonssjef for byrådsavdelingen for Næring og Eierskap i Oslo kommune.  

Øyvind har også vært en god leder og hyggelig kollega i sekretariatet. Øyvind som person og hans fagkunnskap, politisk erfaring og høye kunnskapsnivå vil bli savnet. Samtidig er det bra for Osloregionen at Øyvind går over i stilling som næringssjef i Oslo kommune, slik at vi kan fortsette samarbeidet i hans nye rolle.  

 

Ny konstituert direktør 

Med Øyvinds avgang tar Eva Næss Karlsen over som konstituert direktør for Osloregionen. Eva har allerede vist seg å være en dyktig leder, og hun er klar for utfordringen som ligger foran henne, og på fredag 14. april fikk hun tillit fra styret. Eva har frem til nå vært fagsjef i Osloregionen med ansvar for innsatsområdene areal og transport, klima og miljø. Hun har også vært stedfortreder for Øyvind Såtvedt tidligere. 

«Jeg er glad for muligheten til å ta over som konstituert direktør for Osloregionen, og jeg vil fortsette å bygge på det fantastiske arbeidet som Øyvind har gjort. Han har vært en utrolig viktig person for organisasjonen, og jeg ønsker å videreføre hans arbeid med å fremme samarbeid og utvikling i Osloregionen,» sier Eva Næss Karlsen. 

 

Ved spørsmål, ta kontakt med:

Eva Næss Karlsen
Konstituert direktør
Osloregionen