Hopp til innhold
blå bakgrunn med Osloregionen logo

Svensk presse skriver om grensekryssende jernbane

Mandag 28. november ble direktøren i Osloregionens sekretariat, Øyvind Såtvedt, sitert i den svenske avisen Dagens Nyheter,  i forbindelse med en stor sak om grensekryssende jernbane.

 

 

Et viktig mål for Osloregionen er grensekryssende jernbaneforbindelser til Stockholm og Gøteborg. Dette vil knytte Osloregionen tettere til de to største byregionene i Sverige, samt bidra til tettere integrasjon med kommunene og regionene i grenseområdene. Ikke minst vil bedre jernbane bidra til reduserte klimagassutslipp. Kommuner og regioner på norsk og svensk side har vært pådrivere i mange år, og nå er temaet også høyaktuelt på både nasjonalt og nordisk nivå. I dag var dette tema for en stor artikkel i den svenske avisen Dagens Nyheter, hvor direktøren ved sekretariatet for Osloregionen, Øyvind Såtvedt, ble sitert.

Øyvind deltok nylig på et seminar i regi av Grensekomiteen Värmland-Østfold, der jernbaneforbindelser var et viktig tema. Her understrekte han Osloregionen sin støtte til arbeidet med nye forbindelser, samtidig som han pekte på hvordan et svensk og finsk NATO-medlemskap vil være en gyllen anledning til å styrke det nordiske samarbeidet. For å lykkes med det trenger vi også bedre forbindelser.

Akkurat nå er det særlig spenning knyttet til oppfølgingen av Jernbanedirektoratets og Trafikkverkets mulighetsstudie for forbindelsen Oslo – Stockholm. Osloregionen har ikke vurdert om den bør gå via Lillestrøm og Bjørkelangen eller Ski og Askim, men håper på rask oppfølging fra nasjonale myndigheter. Da er det trolig også nødvendig å vurdere annen finansiering enn over statsbudsjettene. Foreløpige beregninger viser at ruten er konkurransedyktig i forhold til fly, og dermed også både samfunnsøkonomisk og markedsøkonomisk lønnsom. Det blir også spennende å følge oppdraget gitt fra Samferdselsdepartementet til Jernbanedirektoratet om å gjennomføre en mulighetsstudie for bedre togtilbud på strekningen Oslo-Gøteborg, med frist 1. oktober 2023.