Hopp til innhold
blå bakgrunn med Osloregionen logo

Se Osloregionens klimaskole: Naturrisikoutvalget og statlige planretningslinjer på høring

29. mai ble Osloregionens klimaskole gjennomført, hvor fokuset lå på vårens høringer om Naturrisikoutvalgets utredning og de statlige planretningslinjene for klima, energi, arealbruk og mobilitet.

Se opptak av webinar

Få en gjennomgang av Naturrisikoutvalgets anbefalinger, med kommentarer fra ulike interessenter om hva disse betyr i praksis.

Innledere var Aksel Mjøs, leder av Naturrisikoutvalget, samt representanter fra ulike kommuner som delte sine innspill til høringene. Dette inkluderer kommentarer til Naturrisikoutvalgets utredning ved Ragnhild Waagaard fra Kommunenettverk for klimaomstilling, Bente Elsrud Anfinnsen fra Ringerike kommune ga kommentarer til reviderte statlige planretningslinjer for klima og energi , og innspill til nye statlige planretningslinjer for arealbruk og mobilitet ved Hans Ole Ringvoll Wærsted fra Krødsherad kommune. Fagsjef i klima og miljø i Osloregionen IPR, Eva Næss Karlsen delte Osloregionens foreløpige vurderinger og videre prosess for høringsinnspill.

Bakgrunn

I februar ble utredning fra Naturrisikoutvalget lagt frem: NOU 2024:2 – I samspill med naturen – Naturrisiko for næringer, sektorer og samfunn i Norge . Utredningen er sendt på høring med svarfrist 30. juni.

I mars ble statlige planretningslinjer på klima og energi og arealbruk og mobilitet, sendt på høring. Osloregionen IPR har fått utsatt høringsfrist til 26. juni.

Regjeringen har lagt ut et webinar om Forslag til nye statlige planretningslinjer som er på høring. Her er lenke til deres webinar.

 

Eva Næss Karlsen

Fagsjef

Areal og transport, klima og miljø

Tlf +47 900 63 086
Send meg en e-post