Hopp til innhold

Oslo filmkommisjon

Oslo filmkommisjon tiltrekker filmproduksjoner til Osloregionen. Insentivordninger gjør det lettere å produsere her, og filmkommisjonen hjelper med å fascilitere og markedsføre filmene.

Filmene i seg selv gir Osloregionen oppmerksomhet, og store produksjoner vil gi kapital og arbeidsplasser til regionen, og deres tilstedeværelse styrker de kreative næringene våre. De er i dialog med blant andre Netflix, Bollywood, Disney og HBO.

Osloregionen var samarbeidspartner i 2019 og bidro blant annet med film og bilder tilnettsiden som showcaser potensielle filmlokasjoner for produksjonsselskapene.

Torsdag 2. april 2020 er det premiere på den nye James Bond-filmen No Time To Die som blant annet er filmet i Oslorgionen.

Oslo filmkommisjon ligger under Byrådsleders kontor i Oslo kommune og er initiert og støttet av Oslo kommune.