Hopp til innhold

Circular Kongsvinger

Kongsvingerregionen skal gjennomføre en  “circle scan” for å se om det er sektorer som er egnet for en gjennomføring av sirkulærøkonomi.

Sirkulærøkonomi er et virkemiddel for å oppnå bedre ressursutnyttelse. Circle scannen analyserer innsatsfaktorer (energi, vann, biologiske råvarer, mineraler, metaller) og sidestrømmer (utslipp, biprodukter og avfallsstoffer) på et aggregert (makro) nivå i utvalgte sektorer.

Formålet er å identifisere verdikjeder som er egnet for sirkulærøkonomi og utvikle forretningsmodeller som vil kunne redusere mengden sidestrømmer som havner nederst i avfallshierarkiet, redesigne lokale produkter og tjenester for sirkularitet, og skape helt nye produkter i lokale materialkretsløp.

Kongsvingerregionen har i løpet av 2018 tatt en mer aktiv rolle i tilnærming til FNs bærekraftmål. Det er utarbeidet en regional miljø- og klimaplan og etablert et bærekraftnettverk.

Prosjektet starter i 2019 vil Kongsvingerregionen sannsynligvis være den første byregionen som gjennomfører dette i Norge. Erfaringene fra et slik prosjekt vil være nyttig for andre regioner.

Viktige samarbeidspartnere i prosjektet er de seks medlemskommunene (Eidskog, Kongsvinger, Grue, Ånes, Sør- og Nord-Odal), industriklyngen 7Sterke (deres bærekraftnettverk), Klosser Innovasjon, Høgskolesenteret i Kongsvinger (Bærekraftstudiet), SSB (Statistikk for avfallshåndtering produseres på Kongsvinger).