Hopp til innhold

TidHva
TidHva
 • Parallelle sesjoner

  1. Innovative anskaffelser

  Hvordan rigge innovative anskaffelser for kommuner? Hva kan leverandørene gjøre?

  Moderator: Bjørn Nordby, Asker kommune

  2. Bytech i sosiale og inkluderende byer

  Hvordan best bruke teknologi i byutvikling, med fokus på mobilitet i sosiale og inkluderende byer. Tema som autonom mobilitet, VR, byplanlegging.

  Moderator: TBA, Smart Innovation Norway

  3. Hva betyr det å bli en sirkulær by eller kommune? (sesjonen går på engelsk)

  Hva er gjort i Nederland for å få det til? (Nederlandsk strategi)

  Moderator: TBA, Renovasjonsetaten (TBC)

  4. Hvordan nå ambisiøse klimamål (i kommunene)?

  Alle kommuner har ambisiøse klimamål. Hva skal til for å lykkes i klimaarbeidet?

  Mange kommuner har innført eller skal innføre klimabudsjett eller klimaregnskap. Hjelper det? Hvordan mobilisere til utslippskutt?

  Moderator: Guro Nereng, prosjektleder i Klima Østfold

TidHva
TidHva