Hopp til innhold
blå bakgrunn med Osloregionen logo

Pilotprosjekt for talent attraksjonskampanje

Osloregionen samarbeidet med 20 bedrifter og tre rekrutteringsbyråer for å rekruttere software engineers and DevOps engineers.

 

Næringslivet i Osloregionen mangler tech-talenter, og stillingene som flest bedrifter (på tvers av sektorer) som det er vanskeligst å rekruttere til er Software Engineers og DevOps enginees. Osloregionen tok derfor intiativ til å gjennomføre en rekrutteringskampanje høsten 2021 for å skape oppmerksomhet rundt arbeidsmulighetene i regionen vår.

Kai Kreos fra Estland jobber for Kindly.

Utvikling av pilot prosjekt

Ved hjelp fra Morten King-Grubert fra Future Place Leadership utviklet Osloregionen en pilotkampanje, hvor vi kombinerte stedsmarkedsføring (basert på Oslo Region Brand Management Strategy) og med company branding for å rekruttere til to konkrete stillinger.

Som en del av pilotprosjektet har Osloregionen utviklet Oslo Talent Pool, inspirert av Copenhagen Capacity, for å samle internasjonale talent som er åpne for å flytte til regionen. Denne gruppen med kandidater vil bli holdt varme med jevnlige nyhetsoppdateringer om Oslo og næringslivet i vår region.

Målet er å kunne opprettholde interessen for å flytte hit, ved å vise frem våre komperative fordeler. Vi vet at en besluttning om å flytte til et annet land ikke nødvendigvis gjøres over natten, men ved å kontinuerlig dele informasjon om bedriftene håper vi å kunne overbevise noen til å flytte til regionen vår.

Sammen med Los&Co utviklet vi kampanjemateriell for å vise frem regionen. Ved hjelp av fem ambassadører har fikk vi materiell til å bruke i markedsføringen, og materiell som partnerne kunne dele i sine kanaler. Ambassadørene fremhevet de positive sidene ved Oslo, både hos arbeidsgivere som flat organisasjonsstruktur, men også de fysiske attributtene til Oslo som nærhet til regionen.

Se alle filmene av ambassadørene på Oslopolitans Youtube kanal.

Oslopolitan, 20 bedrifter og tre rekrutteringsbyråer

Balaji Srinivasan fra India jobber for Nordic Semiconductor

Behovet for Software Engineers og DevOps Engineers er så stort at vårt første mål om å ha med 8-15 bedrifter ble slått da vi fikk 20 engasjerte bedrifter med på kampanjen.Bedriftene kom fra flere steder i regionen, og det var en god miks av start-ups, scale-ups og etablerte bedrifter.

Får å kunne være med på kampanjen delte bedriftene stillingsutlysninger med oss, hadde mulige abassadører og kampanje materiell gjennom sine kanaler, slik at flest mulig registrerte seg i Oslo Talent Pool. Alle som ble registrert ble vurdert mot kvalifiseringskriterer av Osloregionen.

For å gjøre den professjonalle jobben med matching av kandidater mot konkrete stillinger hos bedriftene fikk vi med oss tre rekrutteringsbyråer. Den jobben de gjorde var utrolig viktig for kampanjen for å sikre at kandidater ble sendt til riktige bedrifter.

Hvor mange kandidater var det snakk om?

Kampanjen varte i en måned, og vi fikk 300 personer til å registrere seg i Oslo Talent Pool. Av disse 300 ble 200 sendt til vurdering hos rekrutteringsbyråene, hvorav 117 ble matchet med bedriftene. En kandidat kunne bli matchet til flere bedrifter samtidig, så det var opptil bedriftene å gjøre sin interne evaluering av kandidatene og gjennomføre intervjuer.

Om noen måneder vil vi undersøke med bedriftene om hvor mange som ble innkalt til intervju, og eventuelt ansatt.

Evaluering

Screenshot of LinkedIn post with Emel
Emel Varol fra Tyrkia jobber for Cognite

Rekruttering er intenst arbeid, men både bedriftene, rekrutteringsbyråene og Osloregionen er fornøyd med utviklingen av prosjektet. Nå skal det arbeides med å skissere ut mulig business case hvor vi ser på hvordan fremtidige kampanjer kan gjennomføres i samarbeid med bedrifter, slik Oslo omdømme som et sted å bo og jobbe videreutvikles.

Det var første gang bedriftene og rekrutteringsbyråene hadde vært med på en slik samarbeidskampanje hvor stedsmarkedsføring og konkrete stillinger hos bedrifter. Feedbacken vi fikk på kampanjen var positiv, og majoriteten av bedriftene som deltok ønsket å bli invitert med til en fremtidig kampanje.

Vi krysser fingrene for at bedriftene eller rekrutteringsbyråene ansetter noen fra Oslo Talent Pool de neste månedene, mens vi vil fortsette med å holde oppe deres interesse for Oslo, som et sted å bo og jobbe.

 

Kontaktperson: 

Mari Strømsvåg
mari.stromsvag@osloregionen.no