Hopp til innhold
blå bakgrunn med Osloregionen logo

Osloregionen viktig for Norge

BEST-konferansen – Osloregionens årlige utviklingskonferanse ble i år arrangert 29. september. Den handlet om hvordan styrke hovedstadsregionens konkurransekraft og bærekraft mot 2030. Mange dyktige og faglig sterke innledere fra bedrifter, organisasjoner og det offentlige bidro i programmet. Tusen takk til dere alle sammen!

 

Med stor entusiasme for endelig å kunne ha en fysisk konferanse uten koronarestriksjoner ble BEST-konferansen klappet i gang.

Se bilder fra BEST-konferansen

Se redigert opptak av konferansen her

     

Etter en kort introduksjon ved konstituert direktør Eva Næss Karlsen, ble konferansen åpnet av byrådsleder i Oslo og styreleder i Osloregionen, Raymond Johansen. Han innledet med refleksjoner om hva pandemihåndteringen har vist oss om kommunenes evne til nytenkning og innovasjon, og at omstilling er mulig. Den omstillingsevnen må vi ta med oss i når vi skal løse klimautfordringene. Grønn næringsutvikling er en del av dette, der også kommunene har en viktig rolle ved å sette strenge klimakrav.

Etter åpningsinnlegget fikk vi et internasjonalt perspektiv på utviklingen og utfordringene fremover med vekt på post-korona og nødvendig grønn omstilling. Innledere (digital deltakelse) var professor Mariana Mazzucato, UCL og dr Rudiger Ahrend fra OECD Centre for Entrepreneurship, SMEs, Regions and Cities. Deretter var det politisk samtale om nødvendige grep for utvikling av hovedstadsregionen fram mot 2030 ved Kari Olrud Moen, statssekretær Finansdepartementet, Johan Edvard Grimstad, fylkesråd for næring i Viken, Victoria Marie Evensen, næringsbyråd Oslo kommune og Lene Conradi, ordfører Asker kommune.

Andre del av konferansen hadde fokus på regional utvikling, mobilitet og regionalt samarbeid, med presentasjoner fra Helena Näsström fra Region Stockholm (digitalt), Bernt Reitan Jenssen, Ruter og Gro Sandkjær Hanssen, NIBR/OsloMet

Tredje og siste del av BEST-konferansen var næringstungt, med gode innlegg og diskusjoner, først med bedriftsrepresentanter, Anita Hager, Intek AS, Øistein Andresen, Eidsiva Energi og Even Aas, Kongsberggruppen.

 

Etter bedriftenes innspill og diskusjon kom næringslivsorganisasjoner med hhv Gunnar Grini, Norsk Industri, Idar Kreutzer, Finans Norge, Anita Moe Larsen,  Norway Health Tech og Bjørn K Haugland, Skift Norge.

 

 

Oppsummering 

Konferansen, som ble profesjonelt ledet av Erik Wold, ga et helhetsperspektiv på utfordringene fremover og inspirerende innlegg på hvordan hovedstadsregionen kan styrke sin konkurransekraft mot 2030. Infrastruktur og attraktive byer og godt samarbeid er avgjørende for å lykkes.

Osloregionen har de beste forutsetningene, med sterke kunnskapsmiljø og høykompetent fastlandsindustri. Bedriftene og næringslivsorganisasjonene etterlyste først og fremst ambisjoner og gjennomføringsevne fra norske politikere for å legge til rette for de større industrisatsingene, – noe som også er viktig for Norge. For å sitere Idar Kreutzer, Finans Norge: «Norge lykkes ikke, hvis ikke Osloregionen lykkes»

Følg med på Osloregionens hjemmesider for å se opptak fra konferansen.

Foto: Stine Østby